BALTIC ART CENTER

Meny

GRASS Fellow, 2022

Grafisk form: Konst & Teknik 2022

GRASS FELLOW

BAC och Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling har gemensamt startat GRASS Fellow programme – Sveriges första konstnärliga gästforskarprogram i akademisk miljö. Konstnärer med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor bjuds in att etablera och utveckla nya relationer och arbetssätt i forskarmiljön. Syftet med GRASS Fellow programmet är att berika campusmiljön med konstnärliga processer och experiment, exkursioner och utställningar för att bidra till ökad nyfikenhet, medvenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor.

CAMPUS GOTLAND
GRASS Fellow programmet är beläget vid Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling på Campus Gotland. Programmet erbjuder konstnärer att komma till Uppsala universitet Campus Gotland för att arbeta med sina konstnärliga projekt. Campus Gotland är förhållandevis litet med 1300 studenter från ett stort antal länder som läser utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och medicin. Den småskaliga miljön gör att verksamheter blir synliga och målsättningen är att det konstnärliga arbetet ska väcka frågor och engagemang i studenters och medarbetares vardag. Beroende på konstnärernas projekt kommer gästforskarprogrammet också att utvecklas på olika platser, i samverkan med olika aktörer runt om på Gotland.

GRASS FELLOW START 2021
GRASS Fellow programmet startade i augusti 2021 då konstnärerna Nomeda och Gediminas Urbonas gästade forskarskolans start av det nya akademiska året och genomförde en 2-dagars workshop med doktoranderna. Under namnet Urbonas Studio arbetar de med interdisciplinär forskning och konstnärlig skapande och har länge arbetat med våtmarken som biologiskt koncept och miljö. Under 2019-2021 har de samverkat med BAC och Region Gotland i utvecklingen av den nya stadsdelen Visborg med projektet The Swamp Observatory.

GRASS

Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola på Campus Gotland med fokus på hållbar utveckling startade i januari 2021. Etablerandet av forskarskolan är den största och enskilt viktigaste satsningen som universitetet gör för att utveckla forskningsverksamheten vid Campus Gotland. Här bedrivs forskning kring centrala samhällsutmaningar inom bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion, digital utveckling och klimatförändringar utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Utgångspunkten för forskarskolan är ett tvärvetenskapligt angreppssätt på viktiga samhällsutmaningar inom hållbar utveckling. I forskarskolan deltar 12 doktorander och 25 handledare från åtta institutioner från geovetenskap, kulturantropologi och etnologi, samhällsbyggnad och industriell teknik, arkeologi och antik historia till informatik och media, företagsekonomi, juridik och konstvetenskap.