BALTIC ART CENTER

Meny

Rikke Luther, 2022

Rikke Luther, The Sandbank. En av tre dukar 2,25 x 4 m som bakgrund i The Tap Dance Show, 2018.

Rikke Luther GRASS Fellow 2022-2024

BAC och Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling (GRASS) har gemensamt startat GRASS Fellow programmet, där konstnärer med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor bjuds in att etablera och utveckla nya relationer och arbetssätt i forskarmiljön på Campus Gotland. Syftet är att berika campusmiljön med konstnärliga experiment, exkursioner och utställningar för att bidra till ökad nyfikenhet, medvenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor

Den danska konstnären och forskaren Rikke Luthers konstnärliga arbete utforskar de nya samband som skapas av miljökriser och som rör jordens livssystem. Det omfattar teman relaterade till landskap, språk, politik, finansialisering, juridik, biologi och ekonomi som uttrycks i tecknade bilder, fotografi och film. Som GRASS Fellow deltar hon i utbyten med doktorander vid GRASS och mastersstudenter vid programmet för Sustainable Management för vilka hon leder workshoppen The Transformation of Chalk.

Rikke Luther arbetar också med ett nytt konstprojekt, More Mud, ett uppdrag från Nordic Alliance of Artists’ Residencies on Climate Action (NAARCA), som undersöker de nya “lerlandskap” som bildas då jorden värms och börjar tina.

Rikke Luther

är en dansk konstnär och forskare baserad i Köpenhamn. Luthers verk har presenterats på biennaler och triennaler [t.ex. Venedig, Singapore, Echigo-Tsumari, Auckland, Göteborg och Sao Paulo], museer [t.ex. Moderna museet, Kunsthaus Bregenz, The New Museum, Museo Tamayo, Smart Museum], utställningar [t.ex: Towards a Sustainable Art, 48C Public.Art.Ecology, Über Lebenskunst och Weather Report: Art & Climate Change] samt filmfestivaler [t.ex. CPH:DOX* - Copenhagen International Documentary Film Festival och Perth International Film Festival]. Sedan den 32: a São Paulo-biennalen 2016, har Luther arbetat solo. Dessförinnan arbetade hon uteslutande i kollektiv och var med och grundade Learning Site (aktiv 2004–2015) och N55 (aktiv med ursprungliga medlemmar 1996–2003). Hon försvarade doktorsavhandlingen Concrete Aesthetics: From Universal Rights to Financial Post-Democracy 2021. Den kommer att publiceras 2023 med utökade texter av Esther Leslie och Jaime Stapleton. Luther har undervisat i Danmark och hållit många gästföreläsningar runt om i världen.

More Mud

Rikke Luther genomför för närvarande fältstudier för ett nytt forskningsprojekt: More Mud, vars resultat ska presenteras 2024. Projektet är beställt av Nordic Alliance of Artists' Residencies on Climate Action (NAARCA), där Baltic Art Center är medlem. More Mud är en del av Luthers postdoktorala forskning The Ocean-Lands: Mud Within the Earth System, som är baserad vid Drottning Margrethes och Vigdís Finnbogadóttirs tvärvetenskapliga forskningscentrum för hav, klimat och samhälle (ROCS) och vid GLOBE-institutet/Danska naturhistoriska museet/Center for Macroecology, Evolution and Climate.