BALTIC ART CENTER

Meny

Uppdrag

Dokumentation filminspelning 2008. Foto: BAC

BAC – Baltic Art Center är ett residens för samtida konst på Gotland. Vi utgör en internationell mötesplats i Östersjöregionen som för samman konstnärer och organisationer regionalt och internationellt. Som forsknings- och arbetsplats för konstnärer och andra professionella engagerade inom konstfältet, utvecklar, producerar och presenterar BAC konstnärliga projekt i samarbete med partners som delar vårt engagemang i dagens samhälle.

BAC är en flexibel organisation som är följsam mot den konstnärliga processen och anpassar sitt modus operandi efter specifika produktioner. Genom att sammanföra olika metoder, konstnärliga praktiker och kunskaper bidrar BAC till att berika konstlivet och synliggöra Gotland som en arena för samtida konst.