BALTIC ART CENTER

Meny

Konstnärsresidens i akademin: utopi eller vansinne?, 2024

Från utställningen THE WORM: TERRESTRIAL, FANTASTIC AND WET på Campus Gotland 2022. Foto: Karl Melander.

Konstnärsresidens i akademin: utopi eller vansinne?

Del av Almedalsveckans program 2024
Datum: 27 juni
Tid: 10:00-11:00
Plats: B24 Campus Gotland
Språk: svenska

Omställningen som behövs för att leva väl inom planetens gränser kräver att akademin går före. Möten mellan akademi och konst kan bryta ny mark. Är konstnärsresidens en av lösningarna? Välkommen till samtal med forskare, konstnärer och residensarrangörer om möjligheter och utmaningar.

Den omställning som behövs för att leva väl i en värld med komplexa samhällsutmaningar kräver att akademin går bortom traditionella gränser. Möten mellan akademi och konst, är en form som har vuxit fram då detta kan skapa nya utgångspunkter, perspektiv och arbetsmetoder. Detta seminarium fokuserar på konstnärliga residens i akademin, en samverkansform som har funnits internationellt under en lång tid men även vuxit sig starkare i Sverige de senaste åren. I en tid av polarisering och fragmentering ger residens möjligheter att mötas över tid, för att utforska frågor på djupet. Samtidigt väcker det frågor såsom: Vad kan det skapa och vad ger det akademin och den konstnärliga praktiken? Vad är det för svårigheter som uppstår? Vad finns det för erfarenheter och vad kan vi lära från dessa? På seminariet kommer vi få möta residensarrangörer såväl som forskare och konstnärer som på olika sätt arbetar med konstnärsresidens vid Uppsala universitet och Linnéuniversitetet.

Medverkande
Jenny Helin, föreståndare för Uppsala universitets forskarskola på hållbarhetsstudier
Olle Jansson, prefekt, institutionen för speldesign, Uppsala universitet
Helen Hägglund, verksamhetsledare Det kulturella universitetet, Linnéuniversitetet
Helena Selder, konstnärlig ledare, Baltic Art Center
Erika Sigvardsdotter, koordinator för Centrum för medicinsk humaniora, Uppsala universitet
Kalle Brolin, konstnär

GRASS FELLOW PROGRAMMET

The Worm: Terrestrial, Fantastic and Wet, presenterades som en del av GRASS Fellow programmet där BAC och Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling (GRASS) bjuder in konstnärer med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor. Syftet är att berika campusmiljön med konstnärliga processer och experiment, exkursioner och utställningar för att bidra till ökad nyfikenhet, medvenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor. Gästande GRASS Fellows under våren 2022 var konstnären Anne Duk Hee Jordan och Pauline Doutreluingne.