BALTIC ART CENTER

Meny

Historik

Annika von Hausswolff, BAC Björkanderska, ”Production-in-Residence”, 2005

I februari 2001 öppnades dörrarna till BAC:s lokaler i det helt nyrenoverade Björkanderska magasinet i Visby hamn. Det var koreografen Efva Liljas samarbete med den amerikanske konstnären Jene Higstein som presenterades för publiken – dansföreställningen A Gentle Cut. Öppnandet av BAC hade föregåtts av intensivt förarbete i flera år. Föreningen Östersjöns konstcenter/ Baltic Art Center, bildades redan 1999 av ett flertal konstinstitutioner runt Östersjön bl a Soros Center for Contemporary Art i Vilnius och i Tallinn och Mare Articum i S:t Petersburg. Initiativ till den internationella samtidskonstarenan BAC togs av Länsstyrelsen på Gotland och Kulturrådet. Renoveringen av Björkanderska magasinet bekostades av Gotlands kommun och EU-medel. Verksamheten kom att stödjas av kommunen, EU, Östersjösatsningar och Kulturrådet. År 2007 stängdes konsthallen då finansiering saknades och beslut fattats att verksamheten skulle omvandlas till residens.

Under sex år av konsthallsverksamhet hann BAC producera 25 utställningar och utveckla en egen konst- och konstnärscentrerad profil. Här kom etablerade och yngre konstnärer att testa nya grepp som kom att förändra inriktningen på deras konstnärskap. När konsthallen förvandlades till residens fanns profilen kvar: strävan att stötta konstnärer att utforska, experimentera och testa nya saker på en plats där detta var tillåtet – t o m önskvärt. Som ett resultat är Gotland en av de platser i Sverige som figurerar flitigast i verk av internationella bildkonstnärer som skapat verk i landet.

Idag finns inte BAC kvar på den ursprungliga adressen men inriktningen att stötta konstnärliga produktioner och processer ligger fast. I fokus för residensvistelsen på BAC står samarbetet och projektet som konstnärerna genomför på plats och i utbyte med människor och aktörer över hela ön. Sedan starten har BAC som residens producerat ett hundratal projekt med konstnärer från hela världen.

Under 2021 firade vi BAC:s 20-års jubileum online, genom en serie nedslag i arkivet av unika konstprojekt som genomförts sedan vi öppnade för publik 2001. Till exempel ett utdrag ur Diptych, Production-in-Residence 2006-2011 av Fiona Tan.

Besök gärna vår arkivsida och vår projektsida.