LADDAR... ...

The Swamp Observatory - an instrumentarium for change of perspective

The Swamp Observatory är en fortsättning på ett förslag som utvecklats av Urbonas Studio (Nomeda och Gediminas Urbonas) som en del av Nya Perspektiv Visborg, ett stadsutvecklingsprojekt som genomfördes i samarbete med Statens konstråd, BAC och Region Gotland. Projektet fokuserar på de planerade dagvattendammarna i norra Visborg. Konstnärerna har skapat ett konceptuellt ramverk och ett digitalt instrument i form av en applikation som invånare och besökare kan använda för att uppleva och föreställa sig nya arter och livsmiljöer som dammarna kan ge upphov till. Konstnärerna har under ett antal år arbetat med våtmarken som biologiskt koncept och miljö. De ser våtmarken som en modell för hur livsformer kan samexistera, något vi människor kan lära oss av.

Med hjälp av tekniken Augmented Reality (förstärkt verklighet) berikas Visborgs framtida verklighet med föreställda och än så länge okända arter – eller monster, som konstnärerna föredrar att kalla dem – som har utvecklats i samarbete med elever från Atheneskolan. Den omgivande miljön är konceptuellt komponerad av fem större scener med teman som kol, svavel, metan, kärnkraft och fosfor. I AR-upplevelsen flockas monstren runt scenerna under resans gång. Användaren/utforskaren kan söka och följa monstren till deras gömmor bland tänkta dammar och lockas att upptäcka korta berättelser och engagera sig i upplevelser som utvecklas via ljud och meddelanden från monstren.

Swamp Observatory’s digitala instrument bygger på deltagande och samskapande processer. Det är ett lekfullt och pedagogiskt verktyg för engagemang i komplexa stadsutvecklingsprocesser där vi kan föreställa oss nya och hållbara ”sociala biotoper”. Projektet inspirerar till funderingar kring vikten av Gotlands förlorade våtmarker och hur de kan återskapas i en tid av global klimatomställning.

Konstnärerna presenterar sin skapandeprocess och lanserar appen The Swamp Observatory inom ramen för utställningen Ur himlen, ner i jorden på Gotlands konstmuseum och på Visborgs slätt 27 augusti – 11 september.

Urbonas Studio är grundat av konstnärerna och pedagogerna Nomeda och Gediminas Urbonas baserade i Cambridge, Massachusetts och i Vilnius i Litauen. Urbonas Studio arbetar med interdisciplinär forskning som främjar utbyte mellan olika former av kunskap och konstnärlig praktik i jakten på projekt som kan förvandla det offentliga rummet och den kollektiva föreställningsförmågan. Nomeda och Gediminas Urbonas forskar och undervisar på the Massachusetts Institute of Technology, USA.

"Seagrasseassador" av Tyra är en förfader till bläckfisken. Den kom fram ur fossil och hjälper till att cirkulera metangas i träsket och lever i symbios med Poppys "Cocomolko" bakterie, som frodas på koldioxid. Foto: Karl Melander
"Mushroom" av Sam är en hallucinogen växt som låtsas vara en svamp. Den framträder som ett irrbloss för att locka flugor djupare in i Quagmire.
Vänliga "Spirillum" av Nathalie flyger i spiraler, lever på vattenbakterier och pratar med växter för att få dem att växa bättre.
"Seagrasseassador" av Tyra är en förfader till bläckfisken. Den kom fram ur fossil och hjälper till att cirkulera metangas i träsket och lever i symbios med Poppys "Cocomolko" bakterie, som frodas på koldioxid.
“Creepy face” av Julie är ett mineral som indikerar fuktighetsnivån i träsket. Det lyser och flyter runt när den är blöt och sitter mörk och vresig när träsket är törstigt.
“Flying Pineapple” av Noah är en biodestruktör som frodas på svavel och skapar enzymer för att bryta ner plast. Alla i Quagmire älskar lukten och smaken av Pineapple.
"Mushroom" av Sam är en hallucinogen växt som låtsas vara en svamp. Den framträder som ett irrbloss för att locka flugor djupare in i Quagmire.
Vänliga "Spirillum" av Nathalie flyger i spiraler, lever på vattenbakterier och pratar med växter för att få dem att växa bättre.
“Creepy face” av Julie är ett mineral som indikerar fuktighetsnivån i träsket. Det lyser och flyter runt när den är blöt och sitter mörk och vresig när träsket är törstigt.
Foto: Karl Melander
Foto: Karl Melander
En karta över karaktärerna i Quagmire. Från en tecknings- och skrivworkshop med elever på Atheneskolan.
The Swamp Observatory AR app på Visborgsfältet. Skolworkshop 2022. Foto: Nomeda Urbonas.
The Swamp Observatory AR app på Visborgsfältet. Skolworkshop 2022. Foto: Nomeda Urbonas.
The Swamp Observatory AR app på Visborgsfältet. Skolworkshop 2022. Foto: Nomeda Urbonas.

Urbonas Studio, The Swamp Observatory, 2021.
Konceptuella skisser för AR miljö. Teckningar av elever i klass 6 på Atheneskolan. 3D modeller i samarbete med Indrė Umbrasaitė. AR av Steven Bachelder.

Samarbete

Projektet är kurerat av Edi Muka på Statens konstråd i samarbete med Helena Selder, konstnärlig ledare på BAC.

Länkar

Ur himlen, ner i jorden projektsida

Projektet Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg

Statens konstråd

Region Gotland

Urbonas Studio

‹ Tillbaka till översikt