BALTIC ART CENTER

Meny

BAC 20-årsjubileum

Under 2021 firade vi Baltic Art Centers 20-års jubileum online genom en serie nedslag i BAC:s arkiv av unika konstprojekt som genomförts sedan vi öppnade för publik 2001. Vårt första besök i arkivet gjorde vi tillsammans med Johan Pousette som var med och grundade BAC som dess förste chef. Från sitt tillfälliga kontor i Washington berättar han om etablerandet av en ny konstinstitution på Gotland och de konstnärer och konstprojekt som kom att forma BAC:s program.

I februari 2001 öppnades dörrarna till BAC:s lokaler i det helt nyrenoverade Björkanderska magasinet i Visby hamn. Det var koreografen Efva Liljas samarbete med den amerikanske konstnären Jene Higstein som presenterades för publiken – dansföreställningen A Gentle Cut. Öppnandet av BAC hade föregåtts av intensivt förarbete i flera år. Föreningen Östersjöns konstcenter/ Baltic Art Center, bildades redan 1999 av ett flertal konstinstitutioner runt Östersjön bl a Soros Center for Contemporary Art i Vilnius och i Tallinn och Mare Articum i S:t Petersburg. Initiativ till den internationella samtidskonstarenan BAC togs emellertid av Länsstyrelsen på Gotland och Kulturrådet. Renoveringen av Björkanderska magasinet bekostades av Gotlands kommun och EU-medel. Verksamheten kom att stödjas av kommunen, EU, Östersjösatsningar och Kulturrådet. År 2007 stängdes konsthallen då medel för utställningsverksamheten saknades och beslut fattats att verksamheten skulle omvandlas till residens.

Under sex år av konsthallsverksamhet hann BAC producera 25 utställningar och utveckla en egen konst- och konstnärscentrerad profil. Här kom etablerade och yngre konstnärer att testa nya grepp som kom att förändra inriktningen på deras konstnärskap. När konsthallen förvandlades till residens fanns profilen kvar: strävan att stötta konstnärer att utforska, experimentera och testa nya saker på en plats där detta var tillåtet – t o m önskvärt. Som ett resultat är Gotland en av de platser i Sverige som figurerar flitigast i verk av internationella bildkonstnärer som skapat verk i landet.

Idag finns inte BAC kvar på den ursprungliga adressen men inriktningen att stötta konstnärliga produktioner och processer ligger fast. I fokus för residensvistelsen på BAC står samarbetet och projektet som konstnärerna genomför på plats och i utbyte med människor och aktörer över hela ön. Sedan starten har BAC som residens producerat ett hundratal projekt med konstnärer från hela världen.
För att fira 20 år på den svenska och internationella konstscenen presenterar vi några av de konstprojekt som varit avgörande för verksamhetens utveckling i dialog med personer på den svenska konstscenen med en koppling till BAC:s historia.