BALTIC ART CENTER

Meny

BAC 20-årsjubileum

Excerpt from Diptych courtesy Fiona Tan

Fiona Tan, "Diptych" Production-in-Residence 2006-2011

Året var 2005 då Fiona Tan, i samband med en separatutställning på BAC i Visby, ombads att komma med ett förslag på ett projekt att genomföra inom BAC:s Production-In-Residence program – PIR. PIR var en del av Samtidskonstuppdraget, som tilldelats av Kulturdepartementet åren 2003-2005, där BAC ville flytta fokus från utställning till produktion och konstnärliga experiment. Fiona Tan återkom med en projektidé som sträckte sig över en femårsperiod, ett långsiktigt åtagande som kom att influera BAC:s förhållningssätt till konstnärliga samarbeten.

Som konstnär har Fiona Tan utforskat ett elastiskt mellanläge mellan stillbild och rörlig bild, där tiden spelar en avgörande roll i formandet av bilden som växer fram inför betraktarens ögon. För BAC föreslog konstnären att hon skulle skapa filmade porträtt av en grupp gotländska enäggstvillingar under åren 2006-2011. Annonsen ”BAC SÖKER TVILLINGAR” sattes in i Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda 2007. I BAC:s projektarkiv kan man följa sökandet efter tvillingar över hela ön i olika dokument och memos, och listorna över tvillingar som var intresserade av att delta i projektet inkluderar individer födda mellan 1937 och 1997.

En ingång i projektet var konstnärens fascination för tvillingar och samtidigt en frustration över hur de porträtteras – nästan alltid tillsammans i samma bild. Under de fem år som projektet utspelade sig återvände Fiona Tan till Gotland varje sommar och filmade tvillingarnas porträtt, sittande eller stående, stilla och tysta, i deras hemmiljöer, både separat och tillsammans, på samma plats och med samma kameraposition. I det färdigställda verket Diptych kan publiken under loppet av ett par minuter uppleva hur ett barn, en tonåring eller en äldre person växer, förändras och åldras samtidigt som likheterna mellan syskonen, åren och miljöerna blir uppenbara. Som konstnären själv uttrycker det: ”En hel del utspelar sig i en bild där ingenting tycks hända.” (kunstkritikk.com)

Diptych visas som en filminstallation fördelad på två rum, där tvillingsyskonens porträtt visas parallellt i olika rum. Varje rum har en projektion med två kanaler – en filmdiptyk som visar dubbla bilder av samma tvilling där åskådarna kan uppleva den paradoxala känslan av likhet och transformation i tvillingarnas kroppar. Diptych finns i Stedelijks Museum’s samling i Amsterdam och verket har visats på Museet for Samtidskunst i Oslo (2015) och på Museum für Moderne Kunst i Frankfurt (2017). Hitintills har Diptych dock aldrig visats på Gotland.
Läs mer på fionatan.nl