BALTIC ART CENTER

Meny

BAC 20-årsjubileum

Santiago Sierra, "Destruerat Ord: Olika platser oktober 2010 - oktober 2012". Med tillstånd från konstnären.

Två år: dematerialiseringen av konstinstitutionen,

BAC:s 20-års firande går mot sitt slut – nu ser vi fram emot att snart fylla 21! Vi avslutar jubileet med ett sista återbesök i BAC:s historia och arkiv tillsammans med Lisa Rosendahl som var verksamhetsledare 2008-2010. När hon tillträdde hade det beslutats att BAC:s konsthall skulle läggas ner. BAC skulle icke desto mindre fortsätta stötta produktion av nya konstnärliga verk bl a via det s k Production-in-Residence programmet. För den nya verksamhetsledaren innebar inriktningen en möjlighet att omformulera konstinstitutionens uppgift.

Under sina två år på BAC kom Lisa Rosendahl att tillsamman med konstnärer, teoretiker och kuratorer att starta ett antal projekt och residensprogram som utmanande de gängse sätten att producera, presentera och sprida konsten på. Exempel på detta är Santiago Sierras världsomspännande performance Destruerat Ord som påbörjades inom Destruction-in-Residence projektet på BAC och presenterades i Visby som live aktion 2010. Aktionen var den första delen av ett nytt verk av Sierra och bestod av förstörelsen av en 3,6 meter hög betongbokstav (M) som konstnären låtit uppföra på ett fält strax utanför Visby centrum.

Konstnärens användning av betong i Destruerat ord har en särskild gotländsk kontextuell klangbotten. Cement är en av de viktigaste industrierna på Gotland och har i hög grad bidragit till öns ekonomiska utveckling. Samtidigt har cementindustrin en stor miljöförstörande effekt och lämnar efter sig land perforerat av gapande hål av kalkstensbrott, många nu nedlagda och övergivna, andra ännu i bruk. Santiago Sierra fortsatte sedan projektet med tio liknande aktioner på olika platser, vart och ett bestående av förstörelsen av en ny bokstav som gradvis avslöjade ordets fulla innebörd – fast baklänges för spänningens skull.

Lisa Rosendahl

är en frilansande curator och skribent baserad i Berlin. Hon arbetar även som lektor i utställningsstudier på Kunsthøgskolen i Oslo. Hon kuraterade Göteborgs Internationella konstbiennal 2019 och 2021.