BALTIC ART CENTER

Meny

Urbonas Studio, 2022

Phosphorus Moss - fifth of the five instruments of the Swamp Observatory, Nomeda & Gediminas Urbonas, 2022. I samarbete med: Atheneskolan Gotland (teckningar och ljud), Indrė Umbrasaitė (arkitektur), Kristupas Sabolius (script), Mouse on Mars (ljudkomposition), Terry T Kang och Thomas Harriett (programmering). Stöd från Lithuanian Council for Culture och MIT Center for Art, Science & Technology. App: Hoverlay

The Swamp Observatory - an instrumentarium for change of perspective

The Swamp Observatory är en fortsättning på ett förslag som utvecklats av Urbonas Studio (Nomeda och Gediminas Urbonas) som en del av Nya Perspektiv Visborg, ett stadsutvecklingsprojekt som genomfördes i samarbete med Statens konstråd, BAC och Region Gotland. Projektet fokuserar på de planerade dagvattendammarna i norra Visborg. Konstnärerna har skapat ett konceptuellt ramverk och ett digitalt instrument i form av en applikation som invånare och besökare kan använda för att uppleva och föreställa sig nya arter och livsmiljöer som dammarna kan ge upphov till. Konstnärerna har under ett antal år arbetat med våtmarken som biologiskt koncept och miljö. De ser våtmarken som en modell för hur livsformer kan samexistera, något vi människor kan lära oss av.

Med hjälp av tekniken Augmented Reality (förstärkt verklighet) berikas Visborgs framtida verklighet med föreställda och än så länge okända arter – eller monster, som konstnärerna föredrar att kalla dem – som har utvecklats i samarbete med elever från Atheneskolan. Den omgivande miljön är konceptuellt komponerad av fem större scener med teman som kol, svavel, metan, kärnkraft och fosfor. I AR-upplevelsen flockas monstren runt scenerna under resans gång. Användaren/utforskaren kan söka och följa monstren till deras gömmor bland tänkta dammar och lockas att upptäcka korta berättelser och engagera sig i upplevelser som utvecklas via ljud och meddelanden från monstren.

Swamp Observatory’s digitala instrument bygger på deltagande och samskapande processer. Det är ett lekfullt och pedagogiskt verktyg för engagemang i komplexa stadsutvecklingsprocesser där vi kan föreställa oss nya och hållbara ”sociala biotoper”. Projektet inspirerar till funderingar kring vikten av Gotlands förlorade våtmarker och hur de kan återskapas i en tid av global klimatomställning.

Konstnärerna presenterar sin skapandeprocess och lanserar appen The Swamp Observatory inom ramen för utställningen Ur himlen, ner i jorden på Gotlands konstmuseum och på Visborgs slätt 27 augusti – 11 september.

Urbonas Studio

är grundat av konstnärerna och pedagogerna Nomeda och Gediminas Urbonas baserade i Cambridge, Massachusetts och i Vilnius i Litauen. Urbonas Studio arbetar med interdisciplinär forskning som främjar utbyte mellan olika former av kunskap och konstnärlig praktik i jakten på projekt som kan förvandla det offentliga rummet och den kollektiva föreställningsförmågan. Nomeda och Gediminas Urbonas forskar och undervisar på the Massachusetts Institute of Technology, USA.