BALTIC ART CENTER

Meny

Ur himlen, ner i jorden, 2022

Ur himlen, ner i jorden

Ur himlen, ner i jorden var ett offentligt konstprojekt av Statens Konstråd i samarbete med Baltic Art Center som ägde rum i Visby och dess omgivningar. Projektet bestod av en levande skulptur, en AR-upplevelse och en utställning på Gotlands konstmuseum, som tillsammans väckte tankar om liv, omsorg och samexistens på en skadad planet. Med hjälp av pedagogik, lekfullhet och fantasi tog konstnärerna upp vårt brustna förhållande till jorden och till alla de icke-mänskliga livsformer som vi delar den med. Med fokus på de synliga och osynliga, de verkliga och imaginära livsformerna som befolkar vår värld, presenterade projektet två nya konstverk: The Swamp Observatory av Urbonas Studio och Brakfesten/La Grande Bouffe av Anne Duk Hee Jordan och Pauline Doutreluingne.

Skolklasser bjöds in till workshopprogrammet Vad vi inte ser, med konstnären och pedagogen Jessica Lundeberg, för att möta konstverken och själva skapa konst och animationer.

The Swamp Observatory är en fortsättning på ett förslag som utvecklats av Urbonas Studio (Nomeda och Gediminas Urbonas) som en del av Nya Perspektiv Visborg, ett stadsutvecklingsprojekt som genomfördes i samarbete mellan PAAS, BAC och Region Gotland. Med utgångspunkt i planerna för utveckling av dagvattendammar i den nya stadsdelen, uppmärksammar projektet betydelsen av de förlorade våtmarkerna på Gotland i en tid av globala klimatförändringar. The Swamp Observatory är en Augmented Reality-upplevelse som är tillgänglig på mobila enheter och online. Den framtida verkligheten på Visborgs slätt berikas med imaginära, ännu okända arter – eller monster som konstnärerna kallar dem – som har skapats tillsammans med elever från Atheneskolan. Genom QR koder kan besökaren aktivera upplevelsen och följa monstren som interagerar med varandra och guidar besökaren runt i träskets hemligheter. I utställningen på Gotlands konstmuseum får man ta del av utvecklingsprocessen av konstverket. The Swamp Observatory är ett lekfullt och pedagogiskt verktyg för att engagera sig i stadsutvecklingsprocesser och för att föreställa sig nya och hållbara ”sociala biotoper”.

Brakfesten/La Grande Bouffe av Anne Duk Hee Jordan och Pauline Doutreluingne är ett konstverk i två delar: en film och en levande skulptur i Södra Hällarnas naturreservat, där almarna är utrotningshotade. Skulpturen, som efterliknar det mönster som barkborrarna lämnar på träden, har varit på plats sedan maj och har varit välbesökt under sommaren. Den är gjord av avbarkat almträ som förts tillbaka till sin ursprungsplats för att långsamt förmultna och bjuda in till en festlig bankett för insekter, skalbaggar, fåglar och andra organismer. Den har blivit en slags lek och mötesplats för unga och gamla, människor och icke-mänskliga livsformer. Det är dessa små och osynliga invånare i området som vi möter och följer i deras förehavanden som huvudpersoner i den film som har premiär i utställningen på Gotlands konstmuseum.

Urbonas Studio

är grundat av konstnärerna och pedagogerna Nomeda och Gediminas Urbonas baserade i Cambridge, Massachusetts och i Vilnius i Litauen. Urbonas Studio arbetar med interdisciplinär forskning som främjar utbyte mellan olika former av kunskap och konstnärlig praktik i jakten på projekt som kan förvandla det offentliga rummet och den kollektiva föreställningsförmågan. Nomeda och Gediminas Urbonas forskar och undervisar på the Massachusetts Institute of Technology, USA.

Anne Duk Hee Jordan

är en koreansk-tysk konstnär född 1978. Hennes arbeten sträcker sig över teckning, handbyggda robotar, ätbara landskap, skulptur, film och ljud. Det är främst andra livsformer – insekter och växter som lever intill människan på jorden – som hon kärleksfullt observerar, bjuder in och anlitar som huvudpersoner i sina konstverk.

Pauline Doutrelouingne

är en oberoende curator och pedagog född 1982 i Belgien. I sitt arbete strävar hon efter att stimulera till dialog om människans samspel med naturen.