BALTIC ART CENTER

Meny

Lina Lapelytė och Mantas Petraitis , 2021

AIR_BALTIC residensprogram

Konstnären Lina Lapelytė och arkitekten Mantas Petraitis deltog i residensprogrammet AIR_BALTIC i augusti 2021. Tillsammans utforskade de gotlands natur och arkitektur ur ett akustiskt perspektiv. Deras forskning omfattade två olika aspekter av ljud. Utforskandet av djurläten genom mänsklig imitation – främst av barn, samt kyrkklockstraditionen.

För att samla in material för utforskandet av mänskliga imitationer av djurläten gjorde konstnärerna fältinspelningar med sina tre barn. Genom ett samarbete med den seglande konstnärliga forskningsplattformen Imagining Godzilla, kunde Lapelytė och Petraitis tillbringa tid till sjöss för att spela in sjöfåglar och naturliga ljud till havs. Denna forskning kommer att bidra till att skapa nya verk i utställningen Here Hear Hare Hair som har premiär på SPACE Ilford Gallery och på Gherdeina Biennalen i maj 2022.

Lapelytė och Petraitis gjorde även research på ljud och akustik kopplat till kyrkklockor och fick möjlighet att ta del av Klockrent-projektet från 2013, då 100 kyrkor över hela Gotland förenades i en gemensam komposition för kyrkklockor. De utforskade även kusten, klipporna och stenarna vid Gotlands stränder och byggde en modellversion av en möjlig ljudvägg som förberedelse för ett ljudbaserat offentligt konstprojekt med kyrkklockor.

Lina Lapelytė och Mantas Petraitis:
“Å ena sidan fördjupar det här arbetet sig i stadens arkitektoniska akustik genom att utforma en platsbaserad ljudreflektor som fokuserar på stadens klockor och därmed möjliggör en inneslutande instrumentliknande upplevelse av omgivningen. Å andra sidan syftar det till att överskrida de referenser som är inbäddade i klockan genom att ställa den mot en sång. När stadsklockorna ackompanjerar liveföreställningen skapas en tillfällig lek med materialitet, utrymme och ritualer för att samlas och lyssna. Detta verk syftar till att förnya perspektivet på stadsklockans ljud genom att föra fram deras lätthet och intimitet.”

Lina Lapelytė

är konstnär, musiker, kompositör och artist. Hennes performancebaserade praktik flirtar med popkulturen, utforskar könsstereotyper, åldrande och nostalgi. Tillsammans med Mantas Petraitis, arkitekt Implant Architecture, skapar hon arkitektoniska strukturer för ljudinstallationer, utställningar och föreställningar. Båda bor och arbetar i Vilnius och London.

AIR_BALTIC residensprogram

är en plattform för konstnärliga praktiker som undersöker hur olika sociala, historiska och politiska narrativ kan ge avtryck i naturen, den byggda miljön, institutioner och minneskultur i Östersjöregionen – också utanför Gotland. Två konstnärer från Norden och Baltikum kommer att arbeta tillsammans med BAC under 2019–21 med reflektioner över vad som utgör "platsen" Östersjöregionen.