BALTIC ART CENTER

Meny

Kalle Brolin, 2024

Fredsmarsch på Gotland 1981. Foto: Hans & Maude Söderberg.

On Languages of Mobilisation

I det europeiska samarbetsprojektet ON MOBILISATION faciliterar BAC On Languages of Mobilisation, som består av ett internationellt symposium, ett residens för Kalle Brolins konstnärliga forskningsprojekt och studiecirkeln Fredssamtal som leds av konstnären.

Kalles Brolins konstnärliga forskning är baserat på samtal med människor som är involverade i fredsrörelsen på Gotland och kommer bl a att resultera i en visuell encyklopedi där abstrakta begrepp från fredsrörelsens vokabulär översätts till en serie konkreta bilder.

Konstnären beskriver studiecirkeln Fredssamtal:

I tider av militarisering, nationalism och mobilisering som svar på internationella konflikter vill vi också höra fredsrörelsens röster, i så många olika varianter som vi kan hitta. Vi vill se fredsarbete i ett större sammanhang och i ett längre tidsperspektiv.

Studiecirkeln äger rum tre kvällar i mars; 7:e , 14:e, och 20:e, kl. 17.00 till 19.30 i Vita Huset, Ekmansgatan 11 i Visby i samarbete med NBV och och GRASS Uppsala universitet Campus Gotland.
Läs mer här

Kalle Brolin

är en svensk konstnär och skribent bosatt i Malmö. Han arbetar med videoinstallation och performance, och i storskaliga och forskningsbaserade projekt. En serie verk handlar om effekten av två industrier, kolbrytning och sockerfabriker, på det inre och yttre landskapet i Skåne. Han är en av initiativtagarna till den solcellsdrivna Sunshine Socialist Cinema. Kalle Brolin har också skrivit och publicerats flitigt om samtidskonst, främst med fokus på social praktik och definitioner av begreppet "politisk konst".

ON MOBILISATION

är ett samarbetsprojekt mellan de konstnärliga residensorganisationerna: wpZimmer (Antwerpen), BAC (Visby), Studio ALTA (Prag), Lavanderia a Vapore (Turin), ARIA (Antwerpen) samt GRASS (Visby) tillsammans med de inbjudna konstnärerna: Kalle Brolin, Elisabetta Consonni, Daniele Ninarello, Ahilan Ratnamohan, Marika Smreková samt DanaeTheodoridou, som samarbetar genom deltagarbaserade konstnärliga forskningsprojekt.