BALTIC ART CENTER

Meny

NAARCA, 2023

Filmstill, Svalbard, 2022. Copyright Rikke Luther

The Nordic Alliance of Artist Residencies for Climate Action

BAC är en stolt medlem i The Nordic Alliance of Artists’ Residencies on Climate Action, NAARCA, som är ett treårigt projekt format av konstnärsresidens från sex länder för att samarbeta kring forskning, residens, uppdrag, institutionell förändring och utbildning kring klimatåtgärder.

Förutom residensutbyten, konstnärliga uppdrag och workshops presenterar NAARCA en podcastserie; Testing Grounds. När klimatkrisen accelererar, hur kan bostäder testa nya – och bättre – sätt att leva och arbeta? Denna serie på åtta avsnitt samlar konstnärer, forskare och aktivister från hela Norden och Skottland för att utforska denna fråga. Det första avsnittet släpps fredagen den 27 januari 2023 och sedan kommer ett nytt varje månad.

Avsnitt 4: Baltic Art Center – Artists’ Role in an Age of Climate Crisis finns nu tillgängligt. I det här avsnittet diskuterar Rikke Luther, samt Nomeda och Gediminas Urbonas (Urbonas Studio), potentialen och ansvaret för konst och konstnärer under klimatomställningen.

Besök NAARCA:s webbplats för mer information om partnerresidensen och NAARCAs innovativa program.

NAARCA initierades av Cove Park (Skottland) och Saari Residence (Finland) 2021 och syftar till ett långsiktigt samarbete mellan Skottland och de nordiska länderna kring den mest akuta frågan i vår tid – klimatet. Samarbetet är grundat på geologiska, klimatmässiga, historiska och språkliga likheter som förenar våra regioner och utgör startpunkten för ett nätverk inriktat på radikalt samarbete. Förutom Cove Park och Saari Residence omfattar NAARCA även Arctic Culture Lab, Artica Svalbard, Art Hub Copenhagen, Skaftfell – Center for Visual Art och Baltic Art Center. Samarbetet är inriktat på forskning, institutionell förändring och pedagogik kring klimatomställning.

BAC residenskonstnär Rikke Luther arbetar med ett nytt konstprojekt, More Mud, på ett uppdrag från NAARCA, som undersöker de nya ”lerlandskap” som bildas då jorden värms och börjar tina.