BALTIC ART CENTER

Meny

Milvus Artistic Research Center - MARC, 2023

Kindling-residens på Milvus Artistic Research Center, 2023. Still från video porträtt av konstnärerna Yaroslav Futymskyi och Pavlo Kerestey. Video: Thomas Zamolo.

Milvus Artistic Research Center - MARC

Kindlingprojektet drivs av ett partnerskap bestående av BAC på Gotland, Milvus Artistic Research Center (MARC) i Skåne och de ukrainska residensen/konstnärliga plattformarna Sorry No Rooms Available i Uzjhorod och soma.majsternia i Lviv.

MARC är ett nav för skapande och utbyte som aktivt främjar en dialog mellan teori och praktik, kreativitet och kunskap, och konstnärer och samhällen inom performanceområdet. MARC parar ihop konstnärer med mentorer, kollegor och allmänheten för att tillgodose behovet av en plattform där kritisk diskurs uppmuntras och odlas. MARC:s Kindlingresidens organiserades av Kajsa Rolfsson och Rachel Tess, med stöd från medlemmar i det omgivande samhället.

Yaroslav Futymskyi och Pavlo Kerestey
Yaroslav Futymskyi och Pavlo Kerestey var i residens på MARC från den 24 april till den 22 maj. Futymskyi, en konstnär från Poninka i Ukraina var residensets huvudkonstnär men kunde inte lämna Ukraina och samarbetade därför med Pavlo Kerestey, en konstnär från Uzhhorod, Ukraina.

Tillsammans skapade konstnärerna en ny, tvärvetenskaplig serie verk, inklusive målningar, fotografier och lokalt framtagna stenar på hjul. Verken behandlar sammansatta relationer mellan vikter, minnen och miljöer, och refererar till duons dialoger under en lång tidsperiod samt de utmärkande egenskaperna hos området i och runt MARC.

Olha Marusyn
Olha Marusyn vistades på MARC i juni månad. Marusyn är en konstnär och curator som arbetar med koreografi och text och är en av grundarna till soma.majsternia, en av Kindlings partnerorganisationer. Hon är baserad i Lviv och har presenterat sina solo- och kollaborativa verk på utställningar och festivaler i Ukraina och internationellt.

Under residensvistelsen utvecklade Marusyn konceptet för Chorni oslavy (Black celebrations), ett multidisciplinärt projekt om död och minne. Hon producerade koreografiskt material samt text- och ljudelement som kommer att publiceras som en poetisk mixtape. Ljudinspelningen gjordes tillsammans med Jörgen Wrangsjö, en musiker baserad i Knislinge, Eiko Otake, en rörelsebaserad tvärvetenskaplig konstnär i residens på MARC, och konstnären Thomas Zamolo, som också skapade ett videoporträtt av Marusyn. Projektet fortsätter i Lanchyn, den bosättning i Karpaterna i Ukraina där konstnären föddes. Där kommer Marusyn att samarbeta med Vasyl Lyakh, en konstnär och filmskapare som kommer att spela in en film och dessutom delta i musikproduktionen.

Torsdagen den 22 juni på Moderna Museet Malmö presenterade Marusyn "My-musical", ett deltagarbaserat filmverk skapat av internflyktingar som bor på ett härbärge i Lviv, Ukraina, tillsammans med olika kulturarbetare. Härbärget organiserat av soma.majsternia i deras lokaler.

Kindling

(på svenska: tända, flamma upp) är ett forskningsprojekt och en dialog mellan små och medelstora konstplattformar som verkar på landsbygden eller i regionerna. Kindling utgår från övertygelsen att residenscentra, särskilt de som är verksamma utanför de stora huvudstäderna, bildligt talat "tänder en eld" i de samhällen där de är belägna genom sitt stöd till socialt engagerade konstnärliga praktiker. Projektet har formen av residens med ett offentligt program, till exempel workshops, presentationer och performance, och ett avslutande symposium.