BALTIC ART CENTER

Meny

Baltic Art Center, 2023

Katya Buchatska, Kindling, 2023. Film & klipp Kalle Melander

Kindling@BAC

Kindlingprojektet drivs av ett partnerskap bestående av BAC på Gotland, Milvus Artistic Research Center (MARC) i Skåne och de ukrainska residensen/konstnärliga plattformarna Sorry No Rooms Available i Uzjhorod och soma.majsternia i Lviv.

Som en del av Kindlingprojektet välkomnade BAC till residenset curatorn och författaren Borys Filonenko under perioden 2-17 oktober och för bildkonstnären Katya Buchatska 2 oktober-12 november.

De deltog båda i det årliga mötet för Swedish Artist Residency Network (SWAN) som samlade cirka 70 deltagare från hela Sverige. Under rubriken Sustainable Artistic Freedom utforskade konferensen teman kring hållbarhet för residens i tider av väpnad konflikt och klimatkris. Alex Fisher, konstnärlig koordinator för Kindling ledde ett samtal med Katya Buchatska och Borys Filonenko om deras forskning på Gotland. Katya Buchatska visade sin film Izyum to Liverpool på Gotlands Konstmuseum under perioden 5-15 oktober parallellt med ett annat av Kindlings residensprojekt, My Musical av My Musical Collective från soma.majsternia. Utställningen med konstnärer från Kindling visades parallellt med en utställning av den lokala konstnärsgruppen Occupé-Libre.

Borys Filonenko och Katya Buchatska fokuserade sin forskning på det gotländska landskapet, dess kopplingar till Ukraina och dess geopolitiska betydelse. Tillsammans besökte och undersökte de institutioner, icke-statliga organisationer och individer med koppling till markanvändning och landskap på Gotland. Filonenko började arbeta på en zine om Gotland och Ukraina som landskap som ansågs vara möjliga mål för att starta ett storskaligt och snabbt krig av ryska propagandister och militärer. I publikationen kommer Filonenko att fokusera på dessa två landskap: ett som inte attackerades och ett som attackerades. För att berätta historien och förstå mer utforskade Filonenko fenomenet med landskap som museiföremål - något som Gotlands museum har många exempel på i sin samling, framför ängar eller som man säjer på gotländska – "ängen".

Katya Buchatskas intresse för landskap ligger i de löften de bär på. I sin serie av svenska och ukrainska keramiska landskap, Promised Land, låter Buchatska leran ge form åt landskap som har haft flera och föränderliga funktioner och förhoppningar knutna till sig. I sina skulpturer visar konstnären oss en rad löften kopplade till de landskap som de projicerades på: Golgataberget, Gammelsvenskby i östra Ukraina som utlovades till de fördrivna svenskarna från Dagö i Estland, Södra Hällarna på Gotland - ett militärområde som förvandlats till ett välbesökt naturreservat. Bland dessa har två landskap en djup personlig betydelse för konstnären och hennes arbete: konstnärens hemstad Kiev sedd ovanifrån och Mohrytsias raviner - platsen för ett årligt land art-symposium som hölls där före den fullskaliga invasionen.

Serien Promised Land presenterades för den lokala konstpubliken på BAC den 9 november och kommer även att visas på utställningen Displaced Landscapes, som en del av Mohrytsia Land Art Symposium, som nu hålls i Kiev på grund av kriget.

Kindling

(på svenska: tända, flamma upp) är ett forskningsprojekt och en dialog mellan små och medelstora konstplattformar som verkar på landsbygden eller i regionerna. Kindling utgår från övertygelsen att residenscentra, särskilt de som är verksamma utanför de stora huvudstäderna, bildligt talat "tänder en eld" i de samhällen där de är belägna genom sitt stöd till socialt engagerade konstnärliga praktiker. Projektet har formen av residens med ett offentligt program, till exempel workshops, presentationer och performance, och ett avslutande symposium.