BALTIC ART CENTER

Meny

SWAN, 2023

Swedish Artist Residency Network – SWAN

Baltic Art Center står värd för SWAN:s nätverksträff på Gotland 12-13 oktober 2023.

SWAN är ett öppet nationellt nätverk för alla som jobbar med, eller vill börja jobba med, residensverksamhet inom områdena dans, slöjd, film, litteratur, scenkonst, musik, form/design och bild. Nätverket har en bredd av aktörer och representerar såväl konstnärsdrivna initiativ som institutioner.

På SWAN:s nätverksträff på Gotland kommer vi att tillsammans börja skissa på vad hållbarhet betyder för konstnärliga residens ur ett socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Hur kan residensen delta i den gröna omställningen samtidigt som vi fortsätter att vara internationella mötesplatser och stå upp för konstnärlig frihet?
Hur kan residensorganisationerna ges långsiktiga möjligheter att upprätthålla inkluderande arbetsmiljöer som dessutom är platser för konstnärliga experiment och utbyten bortom storstäderna?
Hur kan SWAN som organisation bäst verka för alla sina medlemmar – från norr till söder?
Genom workshops, konstnärliga inslag och presentationer kommer vi att stöta och blöta frågorna under två fullpackade dagar på Gotland.

Har du frågor? Kontakta gärna nätverksträffens projektledare Frida Lindroth: lindroth.frida@gmail.com

SWAN

bildades 2021 och Region Halland genom Art inside Out ansvarade för nätverket 2020-2021 och Region Norrbotten genom Resurscentrum för konst under 2022. 2023 gick ansvaret vidare till BAC. Den som håller i värdskapet för året planerar in nätverkets ordinarie verksamhet och bjuder in till en konferens.