BALTIC ART CENTER

Meny

Konsten i Kulturarvet, 2019

Konsten i Kulturarvet, residenskonstnär Augustas Serapinas i Gotlands museums samlingar.

Seminar: Artistic Research: In Artistic Practice, In the Academy and in the Museum

Gotlands konstmuseum 19 september, kl 9.30-16.30 Gratis inträde. Hålls på engelska. Anmälan till contact@balticartcenter.com

Som en del av utvecklingsarbetet med Konsten i Kulturarvet residenset har ett samarbete med Östergötlands Museum inletts. Genom samarbetet arrangeras ett seminarium som bl a kommer att diskutera hur den konstnärliga forskningen etablerat sig på högskolor och institutioner och hur konstnärliga och arkeologiska forskningsmetoder kan bidra med nya perspektiv på museisamlingar.

9:30 Åsa Sonjasdotter presenterar Fred Med Jorden
Åsa Sonjasdotter visar Fred Med Jorden projektet i utställningen på Gotlands konstmuseum. Under sin presentation kommer hon att gå lite närmare in på frågor kring berättande och form i relation till sin forskning.

10:30 Presentation av samarbetande organisationer:
Representanter från BAC, Gotlands museum och Östergötlands Museum presenterar sina respektive verksamheter och samarbete inom ramen för Konsten i kulturarvet projektet.

11:00 Mick Wilson, konstnär, pedagog och forskare. För närvarande professor i Fri konst på Göteborgs Universitet
Research by artists in / with / through institutions
Mick Wilson kommer i denna presentationen att berätta om framväxten av forskningskulturer inom konsthögskolor och inom konstvärlden. Han kommer att försöka identifiera några av de missuppfattningar som figurerar inom samtida praktiker och debatter. Han kommer även att titta närmare på spänningen mellan konstnärligt undantag och publikt tilltal, mellan egenintresse och ointresse av klyftan mellan estetik och konstnärlig integritet.

11:45 Lunchrast

12:45 Per Nilsson, forskare och arkeolog, Östergötlands Museum
Interaction & Fraction in Theory and Practice
Arkeologer och konstnärer har en lång historia av samarbete. På senare år har forskningsprojekt genomförts både på och som utgrävningar och på muséer. Men hur kan vi utforska magin som uppstår när något från det förflutna avtäcks? Kan en objektcentrerad forskningsprocess vara ett sätt att avslöja och förmedla de sensoriska aspekterna av museiobjekt?

13:30 Johan Tirén, konstnär baserad i Stockholm
Från konstnärlig utgrävning till permanent gestaltning
Johan Tirén berättar om hans och Anna Högbergs arbete i Gamlegården, ett miljonprogramsområde, i Kristianstad, där de inom ramen för Konst Händer har arbetat från och till sen 2016. Det handlar om spelrummet mellan det synliga och det osynliga, och hur diskussioner kring bilden av Gamlegården, platsens identitet, högt och lågt, värde och värderingar, gränser och gränsdragningar, slutligen mynnat ut i två permanenta gestaltningar.

14:15 Paus

12:45 Melanie Klein, konstintendent Östergötlands Museum
Perspectives and speculations – examples of artistic research and its meaning for the museum
Melanie Klein kommer att tala om inkluderandet av olika perspektiv på objekt och konstverk. Hon kommer också att diskutera olika exempel från muséer i Europa och reflektera över den konstnärliga forskningens relevans för Östergötlands Museum.

15:30 Avslutande diskussion på svenska
Exempel på saker att diskutera:
– Hur går vi vidare? Nya sätt att samarbeta och verksamhetsutveckla?
– Vad för slags utvärdering och dokumentation behöver vi?
– Vad behöver konstnärerna? Vad är begränsande faktorer för konstnärernas arbete?

Konsten i Kulturarvet - ett konstnärligt forskningsresidens på Gotlands museum

, är ett samarbete mellan BAC, Gotlands Museum och Konstfrämjandet. Det konstnärliga forskningsresidenset tar emot svenska och internationella konstnärer med intresse för historieskrivning, kulturarvsfrågor och kulturmiljöer i syfte att undersöka och gestalta kulturarvet på nytt utifrån konstnärlig forskning. Som historisk resonansbotten i projektet finns närheten mellan arkeologin och konstvetenskapen och den framträdande roll som konstnärer haft i gestaltandet av historien.