BALTIC ART CENTER

Meny

Sebastian Stumpf, 2019

Foto: Sebastian Stumpf, video still från verket "Islands" (2014).

Under sitt residens på BAC kommer Sebastian Stumpf att resa med enkla medel genom att cykla från sin hemstad Leipzig till Visby där han anländer sex dagar senare den 20 augusti. Den experimentella resan kommer att ta längre tid än hans vistelse på Gotland.

En kontinuerlig, linjär rörelse på cykel och båt kommer att ta paus på ön – punkten för återvändandet. Residensvistelsen skiftar över i rörelse, och produktionen av ett fysiskt konstverk löses upp i en performativ, lågintensiv resa.

Sebastian Stumpf

(född 1980) är bildkonstnär. Hans fotografier, videoprojektioner och platsspecifika installationer består av slumpmässiga interventioner och dokumentationen och reproduktionen av dessa. Konstnären testar luckor, tomrum eller tillfälliga möjligheter i arkitektur såväl som stillbildens och den rörliga bildens inneboende gränser. Verken relaterar till performativa praktiker från film- och konsthistorien och förhåller sig på olika vis till funktionalitet, rationalitet och konventioner. Sebastian Stumpfs verk ifrågasätter den mänskliga perceptionen som i allt högre grad formas av virtuella verkligheter och dess precisa arrangemang av konkreta fysiska upplevelser och fotografiska bilder.

Sedan 2008 har Sebastian Stumpf visat sina verk i grupp- och separatutställningar. Han mottog Alfried Krupp von Bohlen- och Halbachstiftelsens stipendium för samtida tyskt fotografi 2016 och en stipendievistelse i Villa Aurora i Los Angeles. Just nu deltar han i “Stance and Fall – A Wavering World” på Marta Herford och “Gropius House Contemporary” på Bauhaus Dessau.