BALTIC ART CENTER

Meny

Utflykten, 2019

Foto: Video still Niklas Westergren

Skolworkshop: Utflykten

Utflykten är ett samarbetsprojekt mellan BAC och Wisbygymnasiet där ett 160-tal gotländska skolelever i femte klass deltar i en heldagsutflykt till Fårö med olika workshops som undersöker frågor om demokrati, yttrandefrihet och samhällsengagemang.

Elevernas workshopprogram är inspirerat av den kurdiske konstnären Fikret Atays konst. Som residenskonstnär på BAC under 2018 spelade han in kortfilmen The Flood med stöd från Kulturrådet, Film på Gotland och Örebro Konsthall. Filmen berör erfarenheter av flykt och exil och spelades in på ön Asunden på norra Gotland med en grupp nya gotlänningar.

Med målsättningen att förmedla de viktiga frågor som samtidskonsten väcker ansökte BAC om projektbidrag för Integration och Inklusion från Region Gotland för att genomföra ett antal skolworkshops där The Flood kommer att visas för skolelever i årskurs 5. Genom samarbetet med pedagogen Niklas Westergren, lärare i samhällsvetenskap på Wisbygymnasiet, skapades ett workshopprogram som berör flykt, exil, konstnärlig frihet, demokrati, civilkurage och flyktingmottagandet på Gotland ur ett historiskt perspektiv. Projektet anknyter till svenska skolans läroplan och uppdrag att förmedla de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället är baserat på.

Niklas Westergren vill genom projektet ställa frågor till lärarna: ”Hur undervisar vi våra elever i aktivt medborgarskap? Går det att lära ut empati och engagemang?” Han menar att en av de viktigaste frågorna i skolan idag är att få ungdomar att tro på framtiden och sin förmåga att förändra den.

Genom samarbete med Bergmancenter utvecklades projektet till en heldagsutflykt till Fårö där klasserna kommer att ledas genom olika upplevelser: filmvisningar, nya möten, egen reflektion och diskussioner på projektets teman. Via Kulturskolans förmedling kunde 8 klasser med sammanlagt ca 165 elever boka upp sig på att delta i Utflykten under fyra dagar i november.

Genom Wisbygymnasiet och Svenska kyrkans pastorat på norra Gotland har projektet fått stöd för att hyra in bussar och erbjuda skolorna en kostnadsfri utflykt till Fårö. Niklas Westergren har även involverat gymnasieelever från Barn- och fritidsprogrammet som hjälppedagoger som ska vägleda de yngre eleverna och aktivera dem under bussresan till Fårö.

Fikret Atay deltar själv i workshopprogrammet och kommer att visa The Flood och tidigare filmer som på olika vis påverkat hans möjlighet att verka fritt i Turkiet som konstnär. Eleverna introduceras till begrepp som ”fristadskonstnär” och kommer att diskutera frågor kring yttrandefrihet. Eleverna har även möjlighet att delta i en teckningsworkshop med Fikret Atay.

På väg till Bergman Center stannar eleverna i Fårökyrka där de får träffa Kerstin Blomberg från flyktingmottagningsnätverket ”Tillsammans på norr”. Här får de lära sig mer om flyktingar som kommit över havet till Fårö genom tiderna. Även Sjöräddningssällskapet i Fårösund har involverats för att eleverna ska få träffa människor med erfarenhet av att jobba ideellt i det lokala föreningslivet med viktiga funktioner i samhället.

Kväll på temat konstnärlig frihet
I samarbete med Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby arrangeras en kväll på temat konstnärlig frihet den 12 november. Under kvällen visas Fikret Atays The Flood och Niklas Westergren berättar om skolworkshopprogrammet. Även författare från författar- och översättarcentrum kommer att delta i evenemanget som är öppen för allmänheten.