BALTIC ART CENTER

Meny

Latvian Center for Contemporary Art, 2018

Foto: Enno Hallek., Portable Sunset, 1990–2018.

Portable Landscapes

PORTABLE LANDSCAPES utställning om lettisk exil och emigrerade konstnärer, organiserad av Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA), öppnar på Lettlands nationella konstmuseum den 27 april.

BAC har bidragit till Portable Landscapes genom ett utbyte av svenska och lettiska konstnärer och genom att stödja research om baltiska flyktingars relation till Gotland. Den 4 augusti 2018 kommer en Portable Landscapes ”satellit” att invigas på Körsbärsgården på Gotland, där ett urval av verk som knyter an till den baltiska konstdiasporan i Sverige kommer att visas.

Tillsammans med ett brett spektrum av lettiska och internationella konstinstitutioner, forskare, kuratorer och konstnärer har LCCA utvecklat ett projekt, som under perioden 2017-2019, består av fyra satellitutställningar i Paris, New York, Gotland och Berlin samt huvudutställningen på Nationalmuseum i Riga.

Portable Landscapes är tillägnad 100-års minnet av den lettiska republiken. Den följer trådar till alla världens hörn där vi får möta berättelser om många kreativa, ofta okända lettiska konstnärer, kulturprofiler och informella grupperingar. Utställningen placerar in dessa i en bredare kontext av konstevenemang, migration och globalisering och låter dem framträda som ett polyfont landskap.

Utöver historiska fakta som träder fram via arkiv, konstverk och föremål och som vittnar om hur konstnärer verkar i exil, har utställningen välkomnat samtida lettiska konstnärer som lever och verkar utanför Lettland såväl som konstnärer som adresserar migration som tema.

Medverkande konstnärer i utbytet mellan BAC och LCCA är:

Enno Hallek, Inga Meldere & Mikko Hintz och Ingela Johansson.