BALTIC ART CENTER

Meny

Tuula Närhinen, 2024

Tuula Närhinen, The Reef Atlas, konceptskiss, 2023.

Gotlands Litologiska sällskap av Tuula Närhinen

Tuula Närhinen är den tredje konstnären i Konsten i Kulturarvet - ett treårigt samarbete mellan Baltic Art Center och Gotlands Museum.

Tuula Närhinen använder sig av det geologiska begreppet flyttblock i sitt projekt för Konsten i kulturarvet. Hon är nyfiken på oberäkneliga element i natur och kultur som har förflyttats i tid och rum - som en slumpmässig sten eller ett udda föremål med okänt ursprung i en museisamling. Projektet kommer att resultera i platsspecifika konstnärliga interventioner både på Gotlands Museum och vid kyrkoruinerna i Visby.

Tuula Närhinens projekt, Gotlands Litologiska Sällskap, syftar till att undersöka den geologiska historia och de kulturella traditioner som är förknippade med användningen av kalksten. Med fokus på litologiska frågor och studier av fossil utforskar Närhinen cykler av sedimentering och erosion, samt människans fåfänga försök att bevara minnen i kalksten - bara för att sluta med vittrade kyrkoruiner, delvis raderade inskriptioner eller fragmentariska fossilsamlingar.

Projektet består av tre delar. The Reef Atlas är ett försök att föreställa sig den fossila floran på den forntida havsbotten, med kalkstensgolvet i Gotlands Museum som utgångspunkt. Närhinen kommer att försöka spåra konturerna av tropiska korallrev i tuschteckningar på genomskinliga pappersark genom att kartlägga de fossila avtryck som finns på golvplattorna i Historiska museets trappor.

Workshop-programmet Viskningar från det förflutna riktar sig till gymnasieelever och hyllar runskriften genom tillfällig graffiti med naturliga ingredienser som kvistar, tallbarr eller havsvatten som skrivmaterial. Baserat på gamla inskriptioner från Gotlands museums arkiv och samlingar kommer fragment av skrift att återskapas på övergivna kalkstensblock från Visby kyrkoruiner.

En webbplats med namnet Gotlands Litologiska Sällskap kommer att skapa en plattform för konstnärlig representation av Gotlands naturhistoria och kultur. Det rikliga materialet som presenteras i Research Catalogue for Artistic Research kommer att sprida projektet, dokumentera arbetsprocessen och bevara resultaten.

Tuula Närhinen

(född 1967) är en multidisciplinär bildkonstnär som arbetar i Finland med att utforska ekologiska frågor och naturfenomen. I sitt arbete utforskar Närhinen den fysiska och konceptuella grunden för bildframställning. Hon konstruerar experimentella visuella gränssnitt som förbinder betraktaren med de material som världen är byggd av. De bilder som uppstår ur denna interaktion frigör den bildpotential som finns i naturligt förekommande händelser. Hon har en doktorsexamen i konstnärlig forskning från Uniarts Helsinki / The Academy of Fine Arts.