BALTIC ART CENTER

Meny

future_island chapter 1, 2014

Tamás Kaszás, <em>Shelter for Diversity</em>, 2010. Installation as part of <em>the Colors are the deeds of light</em> research project.

Seminar

De senaste åren har det från flera håll efterfrågats att Gotland skulle stå värd för ett stort offentligt konstprojekt med succén Baltic Sculpture 1993, i minnet. Nu samordnar BAC – Baltic Art Center, medlemmar ur Galleriföreningen på Gotland, och Gotlands Konstmuseum ett seminarium för att skapa förutsättningar för ett nytt internationellt konstprojekt på den gotländska landsbygden 2015.

Projektkoncept – Ekologi i landsbygden med utgångspunkt i kulturarvet

Det gotländska landskapet är rikt på påminnelser från många tidsepoker; Forntida borgar, gamla kalkbrott och militärbunkrar från kalla kriget, står sida vid sida. Ur kulturminneslagen:

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.

Projektets utgångspunkt är att använda den unika kulturmiljön på Gotland för att skapa en plats för en diskussion om ekologi och hållbar utveckling: Att genom det förflutna se mot framtiden.

Vision – en vandring i ett kulturlandskap

Att skapa möten med samtidskonst, i ett landskap rikt på historiska referenser, kan omskapa debatten på Gotland. Diskurserna om det levande landskapet, kan ges en ny dimension med ett längre framtidsperspektiv. De frågor som en liten semesterö med en krympande permanentbefolkning ställs inför, är emellertid också frågor som återspeglas i det globala samhället.

Projektplan – en process

Den kreativa processen i arbetet med projektplanen är i sig, en viktig del av projektet. Målsättningen är att engagera både bofasta och sommargäster, i ett tidigt skede. Strävan är att använda den kreativa processen för att inte bara generera konst i landskapet, utan för att initiera unika möten, nytt lärande och förhoppningsvis för framtiden användbara kunskaper. ”Konstnären som förmedlaren” är en grundläggande tanke bakom projektet. Den konstnärliga gestaltningen ska ske i samarbete med lokala näringar på Gotland, och konstprojektet ska genomföras på och med landsbygden och dess befolkning.

Seminarium – starten på förstudien

Genom att samla lokala aktörer under arbetet med projektplanen, hoppas vi kunna identifiera och hitta samarbetspartners, men även lösningar för problemställningar som t.ex. tillstånd, finansiering och tillgänglighet. Alla åsikter och förslag kommer att dokumenteras och inkluderas i förstudien av projektet. Under seminariet erbjuds det även en workshop på temat ekologi och framtidens odlingar på Gotland. Dag 2 ägnas åt en vandring på Bungenäshalvön med en guidad tur av Själsö Arkitekter.

Gotlands geografiska läge, mitt i Östersjön, var utgångspunkten för Baltic Sculpture -93. Nu 20+ år senare har mycket förändrats i det geopolitiska läget, men om man utgår från ett historiskt perspektiv så finns det många knytpunkter. På seminariet kommer Anne Lang från Region Halland att presentera projektet “In Site”, där det gemensamma kulturarvet runt Kattegatt har sammanfört 9 institutioner i Sverige, Danmark och Norge. Magdalena Malm, direktör för Statens Konstråd, kommer att prata om några av deras projekt och den Belgiska konstnären Els Dietvorst kommer att presentera sitt film projekt: ”The Black Lamb”, om att vara fårbonde på Irland. Workshopen kommer att hållas av den ungerska konstnären Tamás Kaszás som arbetar på ett spännande sätt med sociala frågor och hållbar utveckling.