BALTIC ART CENTER

Meny

future_island 2: towards SLITE INTERNATIONAL, 2016

Bild: Åsa Sonjasdotter, Tote Wespen fliegen länger: bewegte Natur-Kulturen, Natural History Museum, Berlin, 2015

AIR_BALTIC Residency 1

Towards Slite International är en fortsättning på BAC:s arbete med att skapa förutsättningar för ett offentligt konstprojekt på Gotland, som påbörjades 2014 med seminarieserien future_island.

Uppstarten på projektet är ett kvällseminarium där BAC samlar lokala aktörer och tre inbjudna konstnärer/konsthistoriker för att initiera ett engagemang i Slite och på norra Gotland med syftet att interagera med samhället och dess invånare. Inspiration för projektet kommer att dels vara dess lokalitet; i periferin utanför det internationella ”konstnavet”; men strategiskt centralt sett ur det nuvarande politiska läget i Östersjöregionen. Gotlands militärhistoriska arv vittnar om regionens komplexa historik, och hur den konstruera(t)s. Samtidigt är nuvarande Slite en gotländsk bruksort, där tung industri förenas med turism, naturvårdsintresse, och har en aktiv service och företagarkultur. Konstnärerna är inbjudna att jobba på BAC i både korta, under första halvåret 2016, och mer långsiktiga engagemang där vi planerar att framöver söka ytterligare medel för ett flerårigt projekt. Det initiala projektet och seminariet är finansierat av Kulturrådets regionala kulturverksamhet.

Åsa Sonjasdotter

, Production-in-Residence (PiR) på BAC 2015-16. Svensk konstnär baserad i Berlin som arbetar i sin konstnärliga praktik med processer av materia, minne, förluster och utsikter, ofta genom berättelser från samexistensen mellan människor och växter. I flera år har Sonjasdotter samlat berättelser om potatis genom projektet Potato Perspective.

Ingela Johansson

, Reserch-in-Residence (RiR) på BAC 2015-16. Svensk konstnär, baserad i Stockholm, som initialt arbetar med arkiv inför ett konstprojekt som sedan utmynnar i ett plats-specifik respons med syftet att utmana politiska, etiska, sociala och institutionella frågor för att diskutera dem ur ett annat perspektiv. Johansson jobbar för närvarande med utställningen Moving mass, på Kalmar Konstmuseum.

Cecilia Gelin

Konsthistoriker och gestalt psykoterapeut, baserad i Bryssel, som är intresserad av konstnärliga processer och av att undersöka hur konst och kultur kan vara en drivkraft i samhället. Gelin var tidigare: Dekan Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Direktör NIFCA - Nordiskt institut för samtidskonst, samt chefredaktör för Paletten.