BALTIC ART CENTER

Meny

Flo Kasearu, 2020

Pensionärsön

ART IN TIMES OF CORONA

Genom ett samarbete mellan BAC och Gotlands Allehanda kommer teckningsserien Gotländska rädslor av Flo Kasearu att publiceras i tidningen under maj månad.

Gotländska rädslor Under tre workshopar arrangerade av BAC på Gotland 14-16 mars hade den estniska konstnären Flo Kasearu tänkt sätta sig in i de gotländska rädslorna genom att kartlägga dem i en serie teckningar. Sedan 2013 har konstnären ägnat sig att kartlägga och visualisera rädslor och mardrömsscenarios hos olika grupper genom att teckna dem. Ett av de många saker som kan ge upphov till rädsla är brist på kunskap om framtiden och den oro som det skapar. Frågan är hur långt man ska låta sin paranoia färdas? Att kartlägga rädslorna på papper är en form av konstterapi: om du handskas med dina rädslor och delar dem med andra så kan det t om resultera att de verkar mindre.

Konstnären hann genomföra en av tre planerade workshops på Gotland i mars innan restriktioner orsakade av Coronapandemin satte stopp för projektet. Istället för att mötas med grupperna på Gotland för att samtala om rädslor skickade konstnären ut en enkät till de som skulle ha deltagit. Teckningarna fick konstnären istället slutföra hemma i Tallinn, vilket också resulterat i att den Gotländska ön porträtteras sedd österifrån istället för ur den fastländska synvinkeln. Utgångspunkten i teckningarna är dock de rädslor som diskuterats av de bofasta gotlänningar som deltagit projektet.

Estniska Flo Kasearu är den första konstnären i AIR_BALTIC residensprogram på BAC och påbörjade sitt projekt genom en researchvistelse på Gotland i februari 2019.

Flo Kasearu

föddes 1985 i Sovjetunionen men växte upp i Estland. Med hjälp av performance, foto, teckning och skulptur berör konstnären frågor kring den egna historien och skapandet av identitet. Sedan 2013 driver hon The Flo Kasearu House Museum i sitt hus i Tallinn, som byggdes av hennes familj innan den sovjetiska ockupationen och som de återfick efter Estlands självständighet. The Flo Kasearu House Museum är en plats där konstnärens familjehistoria speglas i den estniska historien och där konstnären själv och inbjudna konstnärskollegor skapar nya verk som presenteras på olika platser i huset, dess trädgård och det omgivande grannskapet.

AIR_BALTIC residensprogram

är en plattform för konstnärliga praktiker som undersöker hur olika sociala, historiska och politiska narrativ kan ge avtryck i naturen, den byggda miljön, institutioner och minneskultur i Östersjöregionen – också utanför Gotland. Två konstnärer från Norden och Baltikum kommer att arbeta tillsammans med BAC under 2019–20 med reflektioner över vad som utgör "platsen" Östersjöregionen.