BALTIC ART CENTER

Meny

Henrik Andersson, 2017

Henrik Andersson’s sound work “Repetition” in Visby Cathedral during Almedalen Political Week

Genom ett samarbete mellan Visby Domkyrka, BAC – Baltic Art Center och Konstfrämjandet kommer konstnären Henrik Anderssons klockspel att ljuda dagligen över Visby mellan onsdag 28 juni och söndag 9 juli kl. 8:00, 12:00 och 20:00. Verket ”Repetition” är ett återuppförande från 2005 då Henrik Andersson bad kyrkomusikern Anna Stenholm att komponera ett stycke för kyrkklockor utifrån en arabisk tonskala. Verket, som i återuppförandet spelades in av musikern Ann Helling, är en del av det gotländska Kulturuppropet Fascismen står i farstun; men nu står vi emot! under Almedalsveckan och vill påminna om hur musiken utvecklats genom kulturell dialog i alla tider.

Konstnären Henrik Andersson om verket Repetition:
”Frågan om musikens ursprung är lika aktuellt i dagens Visby som i antikens Grekland för 2500 år sedan. Att musikalisk harmoni kunde förklaras matematiskt gjorde att man då uppfattade det som att musiken följde naturens fysiska lagar, snarare än att den uppstod ur olika kulturer. Ofta har man velat kontrollera var, hur och när musik ska framföras – musiken påverkar oss ju på ett sätt vi inte riktigt kan kontrollera.”

Mats Hermansson, Domprost om Visby Domkyrka:
”Visby Domkyrka, Sankta Maria, har stått i Visby centrum sedan 1225 och har alltid varit en landningsbana för det internationella och på olika sätt annorlunda och främmande. När hon byggdes var kyrkan för de tyska köpmännen i Visby. Som kyrka och domkyrka så omfamnar hon alla sina omkring 300 000 besökare på ett år. Alla är välkomna – oavsett syfte med besöket. Kyrkan har alltid manifesterat Allas lika värde. Så har det varit sedan urkyrkan och så är det än i dag världen över. Visby domkyrka kallar sig sedan några år för Sveriges kärlekskatedral. All kärlek är av Gud. Kyrkans arv är just detta: Vårt livs Gud röjer sig väg genom all moralisk bråte, fram till var och en och säger: Du får vara den du är – Var inte rädd! Sankta Maria är mer släkt med andra heliga rum världen över än med andra byggnader i Visby. Vi människor har gett dessa heliga rum vackra namn som; Synagoga, Pagod, Tempel, Moské…”

Om BAC:
BAC – Baltic Art Center är ett residens för samtida konst på Gotland. Vi är en internationell mötesplats i Östersjöregionen som för samman konstnärer och organisationer, som delar vårt engagemang i dagens samhälle, i konstnärliga projekt. Återuppförandet av Henrik Anderssons arabiskt influerade klockspel från 2005, tillsammans med Visby Domkyrka och Konstfrämjandet, är ett sätt för oss att reflektera över de senaste årens politiska omvälvningar och föra en dialog om kulturens roll i det offentliga rummet.

Om Konstfrämjandet:
Folkrörelsernas Konstfrämjande samverkar med sina medlemsorganisationer och andra konstfrämjare för att konsten ska finnas i hela samhället. Konstnärligt tänkande är vår gemensamma innovationsförmåga och vi ser konsten som ett sätt att tänka OM världen. Henrik Anderssons verk bottnar i vår musikhistoria och visar hur mänskligheten tänker och utvecklas tillsammans.