BALTIC ART CENTER

Meny

Agency of Singular Investigations, 2023

Omslag

Botanical-Political Dictionary

- En introduktion till blommornas hemliga politiska språk.

Vad har apelsinblomman för koppling till civil olydnad? Blir man mer liberalt sinnad om man utsätts för myntaolja? Kan en doftande orkidé förmå soldater att lägga ned sina vapen?

Denna bok är resultatet av forskning som utförts av Agency of Singular Investigations (ASI) under deras residens på Baltic Art Center i Visby, på Gotland. The Botanical-Political Dictionary introducerar blommornas hemliga politiska språk. Medlemmar i ASI studerade öns flora för att hitta kopplingar mellan planteringen av blommor som Guckusko och spridningen av frigörande impulser i slutet av 1900-talet. Den version av blomsterspråket som presenteras här skiljer sig från de gängse genom att det utvecklades i syfte att överföra kodade politiska budskap. Ordboken innehåller mer än trettio blommor som var och en refererar till ett politiskt begrepp av betydelse under 1900-talet och kanske längre fram. Alla uppslagsord innehåller historiska notiser som beskriver tidigare politiska användningar och effekter som förknippas med den aktuella blomman. Utöver detta innehåller ordbokens introduktion artiklar om Pluriverse Lexicon Serien, ASI:s metodik och dess senaste projekt, som utgör den kontextuella ramen för den här utgåvan.

Botanical-Political Dictionary är den första publikationen i Pluriverse Lexicon Series. Ordböcker som kommer att ingå i serien kan ses som något i stil med DNA-sekvenser som kodar serier av objekt, vare sig det är ord, tankar eller andra enheter, och därmed skapar nätverk av betydelser som beskriver möjliga universum.

Agency of Singular Investigations (ASI)

är en konstnärsduo bestående av Anna Titova & Stanislav Shuripa. ”Byrån” grundades 2014 som en reaktion på förändringarna i den kulturella och politiska atmosfären i Ryssland och för att reflektera över bildernas och kommunikationens makt i konstruktionen av identiteter och världsåskådningar. Anna Titova och Stanislav Shuripa bor och arbetar just nu i Paris.