BALTIC ART CENTER

Meny

Latvian Center for Contemporary Art, 2018

LCCA

Portable Landscapes. Gotland. A Shelter with a View of Home

Körsbärsgårdens konsthall, Sundre, Gotland 4 augusti, kl 14

Den 4:e augusti öppnar Latvian Centre for Contemporary Art, i samarbete med Baltic Art Center, utställningen Portable Landscapes. Gotland. A Shelter with a View of Home. på Körsbärsgården. Konstutställningen knyter an till de baltiska staternas 100-års jubileum genom ett urval av verk med kopplingar till den baltiska diasporan i Sverige. Gotland som plats är viktig eftersom ön var den närmsta neutrala kuststräckan till de baltiska staterna under den sovjetiska ockupationen och spelade en betydande roll i den lettiska och estniska historien genom att erbjuda skydd åt tusentals flyktingar som korsade Östersjön i båtar under andra världskriget.

Utställningen visar konstnärerna Laris Strunke från Lettland och Enno Hallek från Estland som bägge flydde till Sverige i mindre båtar under kriget. Bägge har utbildats sig till konstnärer i Sverige och är väletablerade på den svenska konstscenen.

LCCA har, i samarbete med Baltic Art Center, givit lettiska konstnären Inga Meldere och finska konstnären Mikko Hintz, bägge bosatta utanför sina ursprungsländer, uppdraget att fritt tolka migration som tema och den historiska kontexten på Gotland och Sverige. Utöver detta visas även bilder av det gotländska flyktingmottagandet under andra världskriget ur den lokala fotografen David Holmerts arkiv.

Utställningen på Körsbärsgården är en del av ett större forsknings- och utställningsprojekt, Portable Landscapes, om baltiska konstnärer som emigrerat eller levt i exil som arrangeras av LCCA med anledning av den lettiska statens 100-års jubileum. Projektet innefattar en huvudutställning på Lettlands nationella konstmuseum i Riga och fyra satellitutställningar i Paris, Berlin, New York och på Gotland under perioden 2017–2019.

“Ifall vi ser längre tillbaka i tiden har människor ständigt migrerat av politiska och ekonomiska skäl. Exil, diaspora, och migration är karaktäristiska för den globala kulturen och dess manifestationer och har inte enbart ritat om världskartan, utan har även bidragit till diverse trender i konstvärlden genom en blandning och överlappning av kulturer och genom att ge upphov till nya idéer och rörelser”, anser utställningens kuratorer Solvita Krese och Diāna Popova.

Körsbärsgården

Utställningen visas från 4/8–30/9 2018, på Körsbärsgården, Sundre Västergårde, 135, 623 30 Burgsvik. Utställningen är öppen dagligen i augusti kl 11.00-17.00 och i september kl 11.00-17.00 på lördagar och söndagar.