BALTIC ART CENTER

Meny

Flo Kasearu, 2020

Flo Kasearu "Godzilla" från "Fears of Museum Director" series, 2014.

THE FEARS OF GOTLAND WORKSHOP

Under tre workshopar arrangerade av BAC på Gotland 14-16 mars, tar den estniska konstnären Flo Kasearu itu med de gotländska rädslorna genom att kartlägga dem i en serie teckningar. Konstnären kommer att möta grupper med människor i olika åldrar, kön och yrken för att höra vad det är som oroar och får dem att ligga sömnlösa. Hon bjuder på kaffe och kaka, lyssnar på gruppen och fångar deras farhågor i bilder.

Flo Kasearu:
“Vad känner egentligen den unga husägaren, plågad till sömnlöshet på grund av den oro och det ansvar som hon har för sitt hus? Vilka ohyggliga incidenter kan drabba en kvartersbutik? Och hur kan ett museum garantera bevarandet av konstverk när vad som helst kan hända – allt från översvämning till en ny minister. Hur starkt och säkert måste ett museum vara för att dess chef ska kunna sova gott om natten?

Sedan 2013 har jag kartlagt och visualiserat mängder med rädslor och mardrömsscenarios som kan plåga exempelvis en museichef, en husägare, ett kvinnohärbärge eller en liten kvartersbutik. Teckningarna visar olika möjliga framtidsscenarios för dessa. Förvisso är det så att en del farhågor är mer sannolika att besannas än andra. Ett av de många saker som kan ge upphov till rädsla är brist på kunskap om framtiden och den oro som det skapar. Bristen på kunskap föder spekulationer och fantasier kring alla möjliga händelser som skulle kunna inträffa. Hur långt ska en låta sin paranoia gå? Ska en begränsa sig till den framtid som formas av politiker, partier och myndighetspersoner med en förväntad livslängd på ca 4 år. Eller ska en löpa hela linan ut till ”force majeure” där det enda verksamma botemedlet är evakuering… Att kartlägga rädslorna på papper är en form av konstterapi: om du handskas med dina rädslor och delar dem med andra så kan det t om resultera att de verkar mindre farliga.”

Flo Kasearu

föddes 1985 i Sovjetunionen men växte upp i Estland. Med hjälp av performance, foto, teckning och skulptur berör konstnären frågor kring den egna historien och skapandet av identitet. Sedan 2013 driver hon The Flo Kasearu House Museum i sitt hus i Tallinn, som byggdes av hennes familj innan den sovjetiska ockupationen och som de återfick efter Estlands självständighet. The Flo Kasearu House Museum är en plats där konstnärens familjehistoria speglas i den estniska historien och där konstnären själv och inbjudna konstnärskollegor skapar nya verk som presenteras på olika platser i huset, dess trädgård och det omgivande grannskapet.