BALTIC ART CENTER

Menu

Board, 2009

Kajsa Dahlberg (artist) and Sebastian Cichocki (deputy director, Museum of Modern Art, Warsaw) chairmen in shared responsibility

Cecilia Widenheim, (chef för Malmö Konstmuseum) ordinary member

Anna-Lena Lundmark (kulturchef Skellefteå kommun) ordinary member

Lennart Edlund (internationell samordnare, Länsstyrelsen Gotland) ordinary member

Kerstin Simberg (chef, Almedalsbiblioteket) ordinary member

Lena From (controller/projektsamordnare, Stockholm konst) ordinary member

Maria Barkin (verksjurist, Riksantikvarieämbetet) ordinary member

Kim Einarsson (former chef, Konsthall C, Stockholm) ordinary member

Matts Leiderstam (artist) ordinary member