LADDAR... ...

Standtune för Fornsalens gård

Skulpturen Standtune för Fornsalens gård av Augustas Serapinas uppförs som en del av Konsten i Kulturarvet och invigs 2 oktober på Visbydagen.

Den litauiska konstnären Augustas Serapinas bjöds in att arbeta utifrån Gotlands Museums samlingar och besökte då olika sorters ”gömda och glömda rum”, bland annat i museets magasin på Visborgsområdet och några av Gotlands museigårdar. Det som slutligen kom att fånga konstnärens intresse var gränsdragningarna mellan det som klassificeras som kulturarv, det som kräver ett särskilt omhändertagande av museipersonalen och de föremål och miljöer som existerar utanför museets samlingar.

Konstnärens tankar kring detta har han fångat i en skulptur byggd i traditionell standtuneteknik av arbetslaget från Bungemuseet. Detta stängsel är ett levande kulturarv på Gotland och standtunets konstruktion kan även ha använts i försvarssyfte. På Fornsalens gård får denna uråldriga byggteknik ge form åt en fyra meter hög skepnad som svänger sig runt museibyggnaden. Är den ett försvar eller en skulptur? Och vilka föremål ska släppas in i museets samlingar? Det sistnämnda är en ständigt aktuell fråga för Gotlands Museums samlingsansvariga som beslutar i dessa komplexa frågor som väcks till liv genom Augustas Serapinas gestaltning. Vilka har egentligen makten att besluta om vårt gemensamma kulturarv och vad som ska finnas i museernas magasin och utställningar? Vilka föremål ska stanna på den ena eller den andra sidan av ”staketet” – gränsen?

Konsten i kulturarvet är ett konstnärligt forskningsresidens på Gotlands Museum som drivs av BAC och Gotlands Museum. Som historisk resonansbotten i projektet finns närheten mellan arkeologin och konstvetenskapen och den framträdande roll som konstnärer haft i gestaltandet av historien. Konsten i kulturarvet tar emot svenska och internationella konstnärer med intresse för kulturarv och kulturmiljöer för att utforska och gestalta kulturarvet utifrån ett konstnärligt perspektiv. Projektet tillvaratar det stora intresse för kulturarv som finns i det gotländska föreningslivet, till exempel på Bungemuseet, och skapar ett utbyte mellan konst och kulturarv som knyter an till lokalsamhället.

Augustas Serapinas  är en internationellt verksam litauisk konstnär som ofta arbetar ofta med platsspecifika installationer. Han är född 1990 och är baserad i Vilnius.

Från uppförandet av skulpturen september 2021. Foto och redigering: Karl Melander
Från uppförandet av skulpturen september 2021. Foto: Karl Melander
Från uppförandet av skulpturen september 2021. Foto: Karl Melander
Från uppförandet av skulpturen september 2021. Foto: Karl Melander
Från uppförandet av skulpturen september 2021. Foto: Karl Melander
Augustas Serapinas på besök i Gotlands museums Magasin Visborg 2019.

Stöd

 Standtune för Fornsalens gård presenteras som en del av det konstnärliga forskningsresidenset Konsten i Kulturarvet – ett samarbete mellan Baltic Art Center och Gotlands Museum som genomförs med stöd av Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag.

Stort tack till

föreningen Bungemuseets arbetslag som med 10-15 volontärer håller gamla traditioner levande. De arbetar med underhåll av alla museets byggnader och tunen, eldar sojde för tjära och kolmila för grillkol. De odlar och bereder lin till garn, tröskar råg med slaga och tillverkar rep.

Länkar

Konsten i kulturarvet

Gotlands Museum

Bungemuseet

‹ Tillbaka till översikt