LADDAR... ...

The Site Residency

TSR – the Site Reidency var ett program på BAC som undersökte vad ett konstnärligt residens utan produktion kunde vara. Projektet var konceptuellt grundat i en “tillbakadragandets” teori och praktik, i ett kritiskt förhållningssätt till skapande, materialitet och objektifieringen av konstnärlig produktion. The Site Residency programmet var en hyllning till 1960–70-talens konstnärliga strategier som sökte undkomma de rigida institutionella strukturerna och den ateljébaserade konstnärliga produktionen. Publikationen presenterar text och bild från residensets tre deltagande konstnärerna Annika Eriksson, Susanne Kriemann och Agnieszka Polska.

Redigerad av Lívia Páldi

Texter Maria Barnas, Sebastian Cichocki, Annika Eriksson, Susanne Kriemann, Lívia Páldi, Agnieszka Polska, Justyna Wąsik

Design Krzysztof Pyda

Info Maj 2017, engelska 11.7 x 16 cm, 160 sidor, 23 s/v and 28 färg ill., soft cover ISBN 978-3-95679-317-2

Samarbete

Publicerad i samarbete med Sternberg Press

Länkar

Annika Eriksson 2015 (engelska)

Susanne Kriemann 2014 (engelska)

Agnieszka Polska 2013 (engelska)

Sternberg press

‹ Tillbaka till översikt