LADDAR... ...

Susanne Kriemann Duskdust

Duskdust är en ”artist book” av Susanne Kriemann där hon utgår från Furillen på nordöstra Gotland och de slagghögar som finns kvar vid det numera nedlagda kalkbrottet där. Boken genomsyras av konstnärens intresse för fotografi, arbete och arkeologi och innehåller en omfattande serie fotografier, arkivmaterial och texter av inbjudna författare.

Skribenten Kirsty Bell reste till Gotland och för att följa efter i konstnärens spår. Mediateoretikern Jussi Parikka placerar Kriemanns konstnärliga förhållningssätt inom den samtida diskussionen kring geologi och media. Maria Barnas skrev ett poem om Kriemanns vandring i en av gångarna i kalkbrottet. Dåvarande chefen för BAC, Lívia Páldi, introducerar Duskdust och de platser på Gotland där konstnären valt att arbeta.

Redigerad av Susanne Kriemann och Lívia Páldi

Texter Kirsty Bell, Lívia Páldi, Jussi Parikka, Maria Barnas

Design Yu-Yeon Cho.

Info April 2016, engelska 18.4 x 29.7 cm, 86 sidor, färg ill., inbunden ISBN 978-3-95679-236-6

Samarbete

Publicerad i samarbete med Sternberg Press.

Länkar

Läs mer om Susanne Kriemanns Dustdusk projekt på BAC (engelska)
Sternberg press

‹ Tillbaka till översikt