LADDAR... ...

On Mobilisation

ON MOBILISATION, samfinansieras av Europeiska unionen och är ett pågående projekt som förenar olika partners och bjuder in konstnärer till ett transnationellt samarbete med syfte att stärka transnationellt skapande och spridning av kunskap och kapacitetsuppbyggnad. Med start i april och under de kommande två åren kommer wpZimmer, Baltic Art Center, Studio ALTA, Lavanderia a Vapore samt de inbjudna konstnärerna: Kalle Brolin, Elisabetta Consonni, Daniele Ninarello, Ahilan Ratnamohan, Marika Smreková och Danae Theodoridou, att skapa ett ramverk för deltagande i ett projekt som bygger på jämlikhet, social rättvisa och egenmakt.

Besök webbplatsen On Mobilisation och anmäl dig till nyhetsbrevet.
Följ On MobilisationFacebook och Instagram.

ON LANGUAGES OF MOBILISATION RESIDENS
Konstnären och skribenten Kalle Brolin har påbörjat en tvåårig konstnärlig forskning inom On Languages of Mobilisation. Under sitt residens på Baltic Art Center, kommer han att kartlägga historiska och aktuella fredsrörelser på Gotland. I maj får Kalle Brolin sällskap av performancekonstnären och forskaren Danae Theodoridou, som kommer att följa hans forskning på Gotland och reflektera och utbyta kring den konstnärliga processen och metoderna.

Kalle Brolin är en svensk konstnär och skribent bosatt i Malmö. Han arbetar med videoinstallation och performance, och i storskaliga och forskningsbaserade projekt. En serie verk handlar om effekten av två industrier, kolbrytning och sockerfabriker, på det inre och yttre landskapet i Skåne. Han är en av initiativtagarna till den solcellsdrivna "Sunshine Socialist Cinema". Kalle Brolin har också skrivit och publicerats flitigt om samtidskonst, främst med fokus på social praktik och definitioner av begreppet "politisk konst".

Danae Theodoridou är en scenkonstnär och forskare baserad i Bryssel. Hennes konstnärliga forskning fokuserar på sociala föreställningar, demokrati och hur konsten bidrar till att skapa sociopolitiska alternativ. Hon undervisar vid Fontys University of Applied Sciences (NL) och Aristoteles University of Thessaloniki (GR), är kurator för praktikstyrda forskningsprojekt och presenterar och publicerar sitt arbete internationellt. Hon är medförfattare till "The Practice of Dramaturgy: Working on Actions in Performance" (Valiz, 2017) och författare till "PUBLICING: Practising Democracy Through Performance" (Nissos, 2022).

Projektets upphovspersoner wp Zimmer (Helga Baert, Dusica Drazic), Baltic Art Center (Helena Selder), Studio ALTA, (Petr Dlouhy, Ludmila Vackova), Lavanderai a Vapore (Chiara Organtini, Carlotta Pedrazzoli).

Stöd

I samarbete med de associerade partnerna: ARIA och GRASS

Samfinansierat av Europeiska unionen och Kulturrådet.

De åsikter som uttrycks är endast upphovspersonernas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Länkar

On Languages and Landscapes of Mobilisation symposium, maj 2023

On Mobilisation webbplats
Facebook
Instagram

wpZimmer (Antwerpen)
Studio ALTA (Prag)
Lavanderia a Vapore (Turin)
ARIA (Antwerpen)
GRASS (Visby)
Kalle Brolin
Danae Theodoridou

Samfinansierad av Europeiska unionen

‹ Tillbaka till översikt