LADDAR... ...
Tamás Kaszás, Shelter for Diversity, 2010. Installation as part of the Colors are the deeds of light research project.

Seminarium för ett framtida konstprojekt på Gotland

De senaste åren har det från flera håll efterfrågats att Gotland skulle stå värd för ett stort offentligt konstprojekt med succén Baltic Sculpture 1993, i minnet. Nu samordnar BAC – Baltic Art Center, medlemmar ur Galleriföreningen på Gotland, och Gotlands Konstmuseum ett seminarium för att skapa förutsättningar för ett nytt internationellt konstprojekt på den gotländska landsbygden 2015.

Projektkoncept – Ekologi i landsbygden med utgångspunkt i kulturarvet

Det gotländska landskapet är rikt på påminnelser från många tidsepoker; Forntida borgar, gamla kalkbrott och militärbunkrar från kalla kriget, står sida vid sida. Ur kulturminneslagen:

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.

Projektets utgångspunkt är att använda den unika kulturmiljön på Gotland för att skapa en plats för en diskussion om ekologi och hållbar utveckling: Att genom det förflutna se mot framtiden.

Vision – en vandring i ett kulturlandskap

Att skapa möten med samtidskonst, i ett landskap rikt på historiska referenser, kan omskapa debatten på Gotland. Diskurserna om det levande landskapet, kan ges en ny dimension med ett längre framtidsperspektiv. De frågor som en liten semesterö med en krympande permanentbefolkning ställs inför, är emellertid också frågor som återspeglas i det globala samhället.

kalk

Projektplan – en process

Den kreativa processen i arbetet med projektplanen är i sig, en viktig del av projektet. Målsättningen är att engagera både bofasta och sommargäster, i ett tidigt skede. Strävan är att använda den kreativa processen för att inte bara generera konst i landskapet, utan för att initiera unika möten, nytt lärande och förhoppningsvis för framtiden användbara kunskaper. ”Konstnären som förmedlaren” är en grundläggande tanke bakom projektet. Den konstnärliga gestaltningen ska ske i samarbete med lokala näringar på Gotland, och konstprojektet ska genomföras på och med landsbygden och dess befolkning.

Seminarium – starten på förstudien

Genom att samla lokala aktörer under arbetet med projektplanen, hoppas vi kunna identifiera och hitta samarbetspartners, men även lösningar för problemställningar som t.ex. tillstånd, finansiering och tillgänglighet. Alla åsikter och förslag kommer att dokumenteras och inkluderas i förstudien av projektet. Under seminariet erbjuds det även en workshop på temat ekologi och framtidens odlingar på Gotland. Dag 2 ägnas åt en vandring på Bungenäshalvön med en guidad tur av Själsö Arkitekter.

Gotlands geografiska läge, mitt i Östersjön, var utgångspunkten för Baltic Sculpture -93. Nu 20+ år senare har mycket förändrats i det geopolitiska läget, men om man utgår från ett historiskt perspektiv så finns det många knytpunkter. På seminariet kommer Anne Lang från Region Halland att presentera projektet “In Site”, där det gemensamma kulturarvet runt Kattegatt har sammanfört 9 institutioner i Sverige, Danmark och Norge. Magdalena Malm, direktör för Statens Konstråd, kommer att prata om några av deras projekt och den Belgiska konstnären Els Dietvorst kommer att presentera sitt film projekt: ”The Black Lamb”, om att vara fårbonde på Irland. Workshopen kommer att hållas av den ungerska konstnären Tamás Kaszás som arbetar på ett spännande sätt med sociala frågor och hållbar utveckling.

TAMÁS KASZÁS bor och arbetar på Szentendrei öarna nära Budapest, Ungern. Han har en examen från Intermedia institutionen vid den ungerska Konstakademien, där han också avslutat sin doktorandstudie. Kaszás skapar oftast komplexa projekt, inspirerade av teoretiska undersökningar och hans projekt är i allmänhet baserade på sociala frågor och spirituell vetenskap. I stora installationer arbetar Kaszás med ekonomiska och ekologiska frågor, där han mestadels brukar billigt eller återvunnet material. Websajt: www.kisterem.hu/portfolios/tamas-kaszas/

ELS DIETVORST är en belgisk konstnär och filmskapare, med en MFA vid Sint Lucas i Bryssel. Hon bor och arbetar i Duncormick, Wexford på Irland. I sitt arbete fokuserar Dietvorst på kommunikation, mänskliga relationer och sociala konflikter, såväl som anti-utopiska ämnen som människans villkor och utanförskap. Hennes verk sker ofta i form av fleråriga projekt, där hon porträtterar sin egen sociala miljö. Websajt: www.theblacklamb.org/

IN SITE – ETT EU-SAMARBETSPROJEKT OCH ”THE DISTANT SOUND” AV SUSAN PHILIPSZ I området runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak, delar norrmän, svenskar och danskar historia och kulturarv. I Interreg-projektet “In Site” samarbetar nio institutioner för att synliggöra och utveckla vår gemensamma berättelse och vårt gemensamma kulturarv. Projektets höjdpunkt är ljudkonstverket “The Distant Sound” som skapas av Susan Philipsz, tidigare mottagare av Turnerpriset och med uppdrag över hela världen. Projektet binder samman platser utmed Norges, Sveriges och Danmarks kust, från Bornholm i söder till Jeløy i norr, utmed Hallands och Bohusläns kust.

ANNE LANG är avdelningschef för Konst – kultur, på Kultur i Halland/Region Halland. Hon har också ett uppdrag att utveckla bild- och formområdet i regionen. Anne Lang har också tidigare arbetat som ansvarig för Teckningsmuseet i Laholm och är även konstnär.

REFERENSGRUPP: ART IN SPACE – FÖR ETT FRAMTIDA KONSTPROJEKT PÅ GOTLAND Under 2013 startades en referensgrupp där Kultur- och fritidsförvaltningen, Kultur- och fritidsnämnden, Gotlands Konstmuseum, samt Galleriföreningen på Gotland är representerade. Referensgruppen gav uppdraget som projektledare till galleriföreningsmedlemmen Anna Norberg, som tidigare varit projektledare för ett internationellt konstprojekt på Bungenäs. Anna Norberg jobbar sedan 2014 som projektkoordinator på BAC.

FUTURE_ISLAND; EN SERIE SEMINARIUM PÅ BAC, 2014 För att främja institutionella samarbeten och för ett kvalitativt utbyte organiserar BAC en serie seminarier. Varje seminarium fokuserar på specifika genrer, former och metoder för produktion och forskning. Inom de förutsättningar och inom den kulturella infrastruktur som finns på Gotland, kommer frågeställningar att belysa hur olika metoder kan kombineras för framgång. future_island bjuder in representanter och expertis från ett stort antal områden, för att få mer insikt i befintliga och potentiella sätt att bygga effektiva strukturer för samarbete. Fokus på seminarierna blir att hitta nya former av engagemang och ekonomiska strukturer inom regional verksamhet. future_island är finansierat av Kulturrådets regionala kulturverksamhet.

Tamás Kaszás, Shelter for Diversity, 2010. Installation as part of the Colors are the deeds of light research project.

datum

20 – 21 maj, 2014
kl 9.30-16.00
Sävesalen, Gotlands Museum

Partners

Projektet stöds av Gotlands museum, Region Gotland, Region Halland, Statens Konstråd och Kulturrådet.

Länkar

Gocart Gallery

Gotlands Konstmuseum

‹ Tillbaka till översikt