LADDAR... ...

Dysfunctional Comedy - A Reader

Dysfunctional Comedy dokumenterar en serie publika evenemang, performance och workshops som organiserats av konstnären Olav Westphalen och olika partners huvudsakligen i Sverige 2012-2015. Denna “artist book” använder sig av olika traditioner och genrer från komedi- och serievärlden för att spegla den rika traditionen av stand-up komik och politisk satir.

Publikationen innehåller mer än 15 konstnärer och skribenter som förhåller sig till en mängd olika komeditekniker, ofta som ett sätt att underminera stand-up komikens strategier och tematiker och förnya konstnärlig perfomativitet och publikdeltagande. Det offentliga talet och sättet att adressera känsliga ämnen, stereotyper, tabun och maktförhållanden undersöks, inte enbart i syfte att hitta nya sätt att uttrycka sig i det offentliga utan även som ett kritiskt förhållningssätt till konstvärlden, kulturpolitik, konservatism och inflexibilitet.

Redigerad av Lívia Páldi, Olav Westphalen

Texter Aron Flam, Anna Kinbom, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Sally O’Reilly, Lívia Páldi, Roee Rosen, Olav Westphalen

Design Hans Gremmen, Amsterdam

Info Juli 2016, engelska 13 x 20 cm, 118 sidor, 6 s/v and 24 färg ill., softcover ISBN 978-3-95679-256-4

Samarbete

Publicerad i samarbete med Kungliga Konsthögskolan, Stockholm och Sternberg press.

Länkar

Sternberg press

‹ Tillbaka till översikt