Britt-Inger Johansson (Professor i konsthistoria) ordförande

Mikael Adsenius (f.d chef på Statens Konstråd) vice ordförande

Berit Ångman-Svedjemo, (Intendent offentlig konst, Gotlands Konstmuseum) medlem och utsedd av Region Gotland

Joanna Sandell (Kalmar Kalmar konstmuseum) medlem

Matts Leiderstam (konstnär, Stockholm) medlem

Solvita Krese (Lavian Centre for Contemporary Art) medlem

Baltic Art Center   Visby, Sweden     contact@balticartcenter.com