LOADING...
Åsa Sonjasdotter odlar på Bungemuseet, Fred med Jorden projektet, 2018. Foto: Karl Melander

Åsa Sonjasdotter inleder ”Konsten i kulturarvet”

Forskningsresidensets första konstnär är Åsa Sonjasdotter som kommer att spåra människans förhållningssätt till kulturväxter i arkiv, kulturlandskap och i litteraturen. Kulturväxternas rikedom i former och smaker har uppstått genom, vad man skulle kunna kalla, en ”odlingsdialog” mellan människa och växt över mycket lång tid. Genom forskningsprojektet Fred med Jorden vill Åsa Sonjasdotter utforska kulturväxternas unika position som varken helt naturliga eller konstgjorda. När Carl von Linné skapade ett system för naturen (Systema Naturae, 1735) nämndes inte kulturväxterna, eftersom han ansåg att dessa inte tillhörde den gudomliga ordningen. Med tanke på människans nära relation till kulturväxterna är deras estetiska förmåga märkligt undervärderad inom både konst och vetenskap.

Konsten i Kulturarvet är ett treårigt samarbete mellan Gotlands museum, BAC och Konstfrämjandet som genomförs med stöd av Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag. Det konstnärliga forskningsresidenset tar emot svenska och internationella konstnärer med intresse för historieskrivning, kulturarvsfrågor och kulturmiljöer i syfte att undersöka och gestalta kulturarvet på nytt utifrån konstnärlig forskning. Läs mer.

Åsa Sonjasdotter odlar på Bungemuseet, Fred med Jorden projektet, 2018. Foto: Karl Melander

Stöd

Konsten i Kulturarvet genomförs med stöd av Kulturrådets regionala kulturverksamhet.

Länkar

Projektsida

Åsa Sonjasdotter: potato perspective

Back to overview