LOADING...
Grafik: LCCA

Portable Landscapes

Baltic Art Center har nöjet att meddela ett samarbete med Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA) och Portable Landscapes projektet som sker inom ramen för 100-årsjubileet av den lettiska staten.

Portable Landscapes är ett internationellt konstprojekt med utställningar i Riga, New York, Gotland och Berlin som spårar den lettiska konsten i exil och emigration från 1900-talets början till idag. Projektet undersöker de lettiska konstnärernas flykt- och exilhistoria i syfte att placera in denna i ett större sammanhang av 1900-talets konsthistoria, migrationsprocesser och globalisering.

Som en del av Portable Landscapes kommer BAC att ta emot konstnärer, curators och skribenter som kommer att spåra de lettiska konstnärernas historia i Sverige. Samarbetet är en del av BAC:s AIR_BALTIC residency 2017, med stöd från Kulturkontakt Nord. De resulterande konstprojekten kommer att presenteras som en del av en utställning på Nationalmuseum i Riga 27 april 27 – 17 juni 2018.

Grafik: LCCA

Länkar

LCCA Portable Landscapes projektsida (ENG)

Stöd

AIR_BALTIC Residency genomförs med stöd av Kulturkontakt Nord inom ramverket för det Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur under 2015-2017.

Back to overview