LOADING...
Foto: Introduktionsmöte med konstnärerna i Visborg, oktober 2019.

Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg

Region Gotland planerar för bostadsutbyggnad och verksamheter i det tidigare regementsområdet Visborg söder om Visby. BAC är sedan april 2019 konstnärlig ledare i Region Gotlands Konst i Stadsutvecklingprojekt Visborg i samverkan med Statens konstråd.

Region Gotland vill utveckla sina arbetsmetoder när det gäller att inkludera konstnärliga perspektiv i stadsutvecklingsprojekt och på så vis försöka hitta nya och andra perspektiv i stadsbyggnadsprocessen och området än de direkt förväntade. Arbetet med konst som en del av planeringsprocessen kommer därför att bygga på konstnärliga undersökningar, dialoger och fysiska och materiella experiment som föregår den konkreta utbyggnaden av den nya stadsdelen.

De inbjudna konstnärerna; Ingela Ihrman, Juri Markkula och Gediminas och Nomeda Urbonas, har alla påbörjat sina undersökningar av Visborg. I gruppen av konstnärer finns en blandning av erfarenheter och perspektiv, både från Gotland och internationella sammanhang, och ett starkt intresse för samspelet mellan människa, natur, tid och plats.

Foto: Introduktionsmöte med konstnärerna i Visborg, oktober 2019.

Samverkan

Projektet Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg är ett delprojekt i Statens konstråds satsning Konst i Stadsutveckling och sker i samverkan mellan Statens konstråd, Region Gotland och BAC.

Länkar

Statens konstråd

Region Gotland

Ingela Ihrman är en svensk konstnär baserad i Malmö.

Juri Markkula är en svensk konstnär baserad i Visby.

Gediminas och Nomeda Urbonas är litauiska konstnärer baserade i Cambridge, USA.

Tillbaka till översikten