LOADING...
Bild: Ingela Ihrmans teckning av en Oljefågel som bakgrundsbild i möte med stadsarkitekt Christian Hegardt.

Tågandet på Visborg

Ingela Ihrmans projekt, Tågandet på Visborg, fokuserar på att följa och dela konstnärens process genom att upprätta en dialog med medarbetare på Region Gotland och andra som är involverade i planeringen av det framtida Visborg.

Ingela Ihrman föreslår en modell för konstnärlig medverkan i stadsutveckling där resultatet inte är ett realiserat verk utan en realiserad konstnärlig process inom stadsutvecklingsprojektets ramar. Konstnären förhåller sig indirekt till Konst i stadutvecklingsprojekt Visborgs utpekade teman: mötesplatser och gröna stadsrum och länkar, stråk och rörelse, genom att skapa ett forum för reflektion och dialog kring dessa. Hennes förståelse, översättningar och gensvar på det som uppstår blir så en del av processen.

Ingela Ihrman:
Jag vill med basal koreografi (gå på led), kostym/skulptur och röst/ljud arbeta fram en stilla, tågande show. I mitt tågande kommer olika “vadheter” hasa fram. Det uppförs på platser där människor befinner sig för att de måste, inte för att de nödvändigtvis vill.

Konstnären kopplar tågandets komponenter till abstrakta eller konkreta begrepp som förekommer i samtida stadsutveckling som t ex ”flöden” och ”kommunikation”. Genom att exempelvis gestalta begrepp som svartvatten/gråvatten och slagruta låter konstnären historiska och samtida exempel på människans relation till underjordiskt vatten mötas i tåget.

Under vårens reserestriktioner orsakade av Coronapandemin har Ingela Ihrman inte kunnat besöka Visborg. Allt utbyte har därför skett via digitala möten. För att dela med sig av sitt arbete har konstnären skickat bilder och objekt till nyckelpersoner i Visborgsprojektet. Frågan om hur dessa och den övriga konstnärliga processen kan implementeras i stadsbyggandets kommande faser förblir en öppen fråga och i hög grad upp till deltagarna. Förhoppningen är att nyckelpersonal ska ges möjlighet och själva vilja att svara an mot Ingela Ihrmans konstnärliga arbete och att det på så sätt förs vidare in i stadsutvecklingsprocessen.

Ingela Ihrman bor och arbetar i Malmö men är verksam i både Sverige och internationellt med utställningar, gestaltningsuppdrag och egna projekt i offentliga rum. Som konstnär arbetar hon med bl a med skulptur, teckning och performance och använder gärna växter och djur i sitt arbete med att undersöka de mänskliga och sociala sammanhang vi ingår i.

Bild: Ingela Ihrmans teckning av en Oljefågel som bakgrundsbild i möte med stadsarkitekt Christian Hegardt.

Konst i stadsutvecklingsprojekt Visborg

Region Gotland planerar för bostadsutbyggnad och verksamheter i det tidigare regementsområdet Visborg söder om Visby. Projektet Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg är ett delprojekt i Statens konstråds satsning Konst i Stadsutveckling och sker i samverkan mellan Statens konstråd, Region Gotland och BAC.
Läs mer

Länkar

Statens konstråd

Region Gotland

Ingela Ihrman

Tillbaka till översikten