LOADING...
Videostill: "Rudzienko", 2016. 2 kanal HD video installation: kanal 1: 48:41 min., continuous loop; kanal 2, 20:00 min., continuous loop edition of 6 + 2 AP. @ Sharon Lockhart samt neugerriemschneider, Berlin och Gladstone Gallery i New York och Bryssel.

Sharon Lockhart kommer att återvända till Gotland i Augusti 2018 för ett sommarresidens organiserat av BAC för unga polska flickor i åldrarna 18-20 år. Residenset kommer att arrangeras som ett kollektivt hushåll där deltagarna kommer att kunna utveckla livskunskaper och pedagogiska verktyg att navigera i vuxenlivet med. Idéer kring kollektivt boende, vad ett hem kan vara och hur man kan leva ett kreativt liv kommer att fokusera gruppens aktiviteter, generera diskussioner och skapa förutsättningar för ett nytt konstverk baserat på samarbetet.

Under de senaste 25 åren har Sharon Lockhart utvecklat en omfattande konstnärlig praktik med utgångspunkt i film och fotografi. Många av hennes projekt involverar djupgående efterforskningar och samarbete med olika sociala grupper vilka resulterar i fotoserier och filmer. Under perioden 2013 – 2017 spenderade konstnären mycket tid i Polen där hon inspirerad av den polske pedagogen Janus Korczak (1878-1942), vars radikala filosofi lyfte fram barnets röst, skapade nya verk kring barns uppväxtvillkor – en tematik som återkommit i Sharon Lockharts konstnärskap sedan 1990-talet. Under tiden i Polen uppstod ett samarbete med unga kvinnor på ett ungdomshem i Rudzienko. Samarbetet resulterade i en film- och utställningstrilogi, där det senaste delen, Little Review, representerade Polen under den 57:e Venedigbiennalen 2017.

GOTLAND FILM LAB Den Los Angeles baserade konstnären Sharon Lockhart spenderade tid på Gotland sommaren 2016 som en del av Gotland Film Lab residenset. Konstnären fick då kontakt med ungdomar på ön via ungdomshemmet Tors gård där BAC organiserade en filmvisning av hennes filmer för ungdomar och personal. Under den tre veckor långa vistelsen hann Sharon Lockhart resa över stora delar av ön där hon filmade och fotograferade, bl a på Bergmangårdarna på Fårö. Gotland Film Lab genomfördes med stöd från Kulturrådets regionala kulturverksamhet.

Videostill: "Rudzienko", 2016. 2 kanal HD video installation: kanal 1: 48:41 min., continuous loop; kanal 2, 20:00 min., continuous loop edition of 6 + 2 AP. @ Sharon Lockhart samt neugerriemschneider, Berlin och Gladstone Gallery i New York och Bryssel.

stöd

Sharon Lockharts projekt på Gotland 2017- 2018 genomförs med stöd av Kulturrådet och Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Länkar

Sharon Lockhart studio

Back to overview