Föreningens ändamål är att vara en plats för konstnärlig produktion och en internationell mötesplats i Östersjöregionen som för samman konstnärer och organisationer i Sverige, i Östersjöområdet och internationellt. Utöver det skall BAC berika det nationella och regionala konstlivet. Därmed berikar också BAC det internationella konstlivet och synliggör Gotland internationellt.

BAC är en forsknings- och arbetsplats för konstnärer, curatorer, teoretiker och skribenter som har till uppgift att utveckla, pröva och genomföra konstnärliga projekt. Syftet är att sammanföra olika metoder, arbetssätt och erfarenheter i samarbete med internationella, nationella och lokala partners som delar ett engagemang i frågor om samtidens villkor.

Baltic Art Center   Visby, Sweden     contact@balticartcenter.com